Per Øistein Gundersen

Per Øistein Gundersen

Økonomi- og driftsenheten

Sjefsingeniør Mobil: 93244015 Tlf. arbeid: 69608177 Kontornr.: Halden A3-008 contacts
Arbeidsområde:

Leder for bygningsmessig drift for HIØs bygninger i Halden og i Fredrikstad, herunder ansvaret for gjennomføring av bygningstekniske gjøremål for tilrettelegging for studenter og ansatte.

Arbeidets hovedområder er husleie, energi, vakthold, løpende oppussing og vedlikehold etter prioriterte behov.