Inge Richard Eeg

Inge Richard Eeg

Avdeling for ingeniørfag

Førstelektor Mobil: 90190550 Tlf. arbeid: 69608778 Kontornr.: S-210 contacts

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur: