Audun Amundsen

Audun Amundsen

Forskningsenheten

Prosjektleder Mobil: 95276942 Tlf. arbeid: 69608124 Kontornr.: M411 Fredrikstad hiof.no contacts
Arbeidsområde:

Høgskolen i Østfold, Østfoldforskning og Norwegian Centre of Expertise har etablert et forskningsadministrativt senter som holder til i Remmen Kunnskapspark og på Værste i Fredrikstad.

 

Østfold forskningsadministrative senter, ØFAS, har som mål å identifisere prosjektmuligheter, gi støtte og bistand til forskere, samt sikre en god administrativ oppfølging og gjennomføring av prosjekter. Forskere kan få råd og bistand i selve søknadsskrivingen.  

 

Formålet er et at Østfold skal oppnå et større volum av og tilslag på prosjektsøknader, sier nyansatt prosjektleder og forskningsadministrator Audun Amundsen. Senteret skal suppleres med flere ansatte. Målet er å legge til rette for at forskere kan sende flere og bedre søknader til regionale, nasjonale og internasjonale programmer, og til prosjekter rettet mot lokalt næringsliv og offentlig sektor. Økt interaksjon mellom de tre initiativtakere til senteret er også en oppgave for senteret.

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
 • Doktorgrad:

  Audun Amundsen disputerte i 1999 til doktorgrad med ”Joint Management of Energy and Environment in Industry” på Erasmus University ; Rotterdam  i Nederland

 • Hovedfag/Master:

  Hovedfag miljøvern fra NTNU (NTH) 1975

Forskning:

Publikasjoner:

Publikasjoner på norsk og engelsk


  • ·         Amundsen, Audun, Avfall varmer Mossingene, fagtidskriftet Industrien, mars 2011, Teknisk Ukeblad, Oslo  2011.

 • ·         Amundsen, Audun, Industriell Økologi i Moss, fagtidsskriftet Norsk VVS nr 5 2010, Norsk VVS energi- og miljøteknisk forening, Oslo 2010

 • ·         Amundsen, Audun, Industriell Økologi i Moss, fagtidskriftet Gassmagasinet,  nr 2 2010, Skarland Press, Oslo 2010.

 • ·         Amundsen, Audun, Industriell Økologi ved Mosseporten,(engelsk og norsk): www.exergi.no

 • ·         Amundsen, Audun, ( 90%)  Breiteig Oddvin, Vidar Ostbye  and Steinar Haakonsen, ”Funksjonalitet og energisystemer – teknologi i bygg. Eksempelprosjekt, Bravidahuset i Fredrikstad”, Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO), Oslo 2005.

 • ·         Amundsen, Audun “Applied Greening of Industry. How to develop Environmental friendly and Energy Efficient Industry? Implementation Guideline.” Book, Pages 85, Norwegian Energy Efficiency Group, Oslo, Norway, 2004.

 • ·         Kildisas Valeras,  Dainius Januskevicius and Audun Amundsen ( 33,3%) “ Greening of Industry in the baltic States and Poland” Article in Journal of Environmental research, engineering and management, 2003 No 3 (25), Page 94 -96, Kaunas, Lithuania, 2003

 • ·         Audun Amundsen “Greening of Industry in The Baltic States and Poland. Adapting to European Standards for energy and environmental management” Report to the Norwegian  Ministry of Foreign Affairs, Pages 50,  Norwegian Energy Efficiency Group, Oslo 2003,

 • ·         Januskevicius, Dainius, Valeras Kildisas and Audun Amundsen ( 33,3%) “ Integration of Cleaner Production, Environment and Energy Management Systems” Article in Journal of Environmental research, engineering and management, 2003 No 2 (24), P 3-11, Kaunas, Lithuania, 2003

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og Mie Vold, ” Klimaplan for Moss, Temaplan 2000-2012”, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 2001

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og Mie Vold, ” Klimahandlingsplan for Fredrikstad”, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 2000.

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og Mie Vold, ”Bærekraftig energi- og klimaplan Østfold”, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 2001.

 • ·         Amundsen, Audun, “Evolution of Environmental Management in Industry. Joint Management of Energy and Environment in Industry. Western Practice. ”TEACHING IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION AT RUSSIAN UNIVERSITIES. 2-days workshop for university teachers. Page 11 – 64. St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, September 24-25, 2001

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og Mie Vold, ”Bærekraftig energiplan Østfold”, Forprosjektrapport, ISBN nr: 82-7520-392-9, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 2000

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og Mie Vold, ” Klimahandlingsplan for Fredrikstad, Temaplan 2000-2010”, ISBN nr: 82-7520-394-5, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 2000

 • ·         Amundsen, Audun, “Networking Among Companies represent a potential for CO2 reduction”; article, Journal of Cleaner Production, 8 (2000) p. 483-494, Elsevier Publishing, UK, 2000

 • ·         Amundsen, Audun, “Joint Management of Energy and Environment in Industry”; article, Journal of Cleaner Production, 8 (2000) p.495-50,1  Elsevier Publishing, UK, 2000

 • ·         Amundsen, Audun, ” Joint Management of Energy and Environment in Industry. Cleaner Production, Environmental Management Systems and Energy Management Facilitating Sustainable Development in Industry”. Ph.D. thesis within the International Ph.D. program in CLEANER PRODUCTION, CLEANER PRODUCTS, INDUSTRIAL ECOLOGY  & SUSTAINABILITY, Center for Environmental Studies, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands, 1999. Published on the WEB:


http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/fsw/Bestuurskunde/phdmilieukunde/Thesis8.pdf • ·         Raadal, H. L, Audun Amundsen og Svein Tufte (50%), ”Miljøanalyse og energiledelse ved Svenheim Møbelindustri AS ”, ISBN nr:  82-2520-381-3, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad,1999

 • ·         Amundsen, Audun, ”Cleaner Production in Norwegian Food-Processing Companies”. Paper presented at the First International Congress on Clean Technology Applied to Food Industries, Federal University of Santa Catarina, Florianopolis, Brazil., 1999

 • ·         Grunnsund, Jan (Prior Sør), Audun Amundsen (Stiftelsen Østfoldforskning) (50%)  og Trygve Aas, (Prior Sør) ”Miljøstyring og energiledelse ved Telemark Vestfold Eggsentral avd. Sem.”ISBN nr: 82-7520-361-9, Stiftelsen Østfoldforskning, 1999

 • ·         Amundsen, Audun (50%) and Johan Thoresen ”Miljøvennlige fjørfe- og eggprodukter. PU – bedriftsnettverk. Sluttrapport”, ISBN nr: 82-7520-376-7, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 1999

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og J.P. Koren "Norsk miljøteknologidatabase" Internettregister , Stiftelsen Østfoldforskning, Internettadresse:  http://www.sto.no/rp_internett/index.html, 1998

 • ·         Amundsen, Audun,” EMAS gudebook“. A EU-framework SAVE publication. Co-opration between IFE and Stiftelsen Østfoldforskning, ISBN 82-7520-329-5, Fredrikstad, 1998.

 • ·         Amundsen, Audun, “Joint management of environment and energy”. Paper på 5. ERCP International Conference , Lisboa, Portugal. November 1998.

 • ·         Amundsen, A. " Indicators and Guidelines for Industrial Ecology as a part of AGENDA 21 Implementation at the Community level" Report, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, Norway, 1997

 • ·         Amundsen, A., ” Miljøstyring ved Grimstad Konservesfabrikk A/S (GK), Stiftelsen Østfoldforskning rapport, Fredrikstad 1997

 • ·         Møller, Hanne og A. Amundsen (50%), Innledende miljøgjennomgang ved Gilde Fellesslakteriet, Stiftelsen Østfoldforskning rapport, Fredrikstad 1997

 • ·         Amundsen, Audun (75%)  et al "Implementation of Cleaner Production and Environmental Management. Experiences and results from Nordic food-processing companies" Paper, the 3rd NordFood Conference, Denmark 1997

 • ·         Sæther, Bjørnar og A.Amundsen (50%)  "Cleaner production in Norway. Experiences and Policy Implications". Artikkel i tidskriftet " Business Strategy and the Environment" Vol.5, Nr 3,p 178 - 187,  September 1996, Chichester, England.

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og G.Bengtsson "Renere produksjon og miljøledelse i næringsmiddelindustrien". Artikkel i tidsskriftet " InforMAT" Vol.9, nr 2,1996 page 28-31, Matforsk, Ås, 1996.

 • ·         Amundsen, Audun, " Cleaner Production and Environmental Management System", Paper ved 2nd NORDFOOD Conference, Iceland, August 1996.

 • ·         Amundsen, Audun. "EMS-systems, differencies and similarities - small, medium sised and large companies", paper at the international Conference; 3rd.European Roundtable for Cleaner Production, Kalundborg, Denmark, November 1996.

 • ·         Amundsen, Audun, "Environmental friendly technology and Cleaner Production" Book in the Czech Language. ENZO. Publishing Company, Praha, The Czech Republic, 1995.  ISBN 80-901732-2-5, EAN 978-80-901732-2-4/.

 • ·         Møller, Hanne og Amundsen, A. (50%),"Resultatkartlegging av gjennomførte tekniske miljøanalyser med hovedvekt på energi" Institutt for energiteknikk, Kjeller 1995. ISBN 82-7017-144-1.

 • ·         Amundsen, Audun,"Integrated Quality and Environmental Management System" Poster på en  internasjonal konferanse "Nordfood". Turku, Finland. Mai 1995

 • ·         Amundsen, Audun"From Cleaner production to Total Quality and Environmental Management" Paper ved konferansen "The second roundtable on cleaner production " Rotterdam nov. 1995

 • ·         Amundsen, Audun (50%) (Stiftelsen Østfoldforskning),  and Møller, Hans M. (Institutt for Energiteknikk) "Energy conservation in Cleaner Production Assessments. Norwegian experiences from emphasis on Energy Conservation carrying out Cleaner Production Assessments". Paper ved konferansen "The second roundtable on cleaner production " Rotterdam Nov. 1995

 • ·         Amundsen, Audun, "The Russian Cleaner Production Project". Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 1994, ISBN-82-7520-185-3

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og Hermansen, R. "Miljøvennlig energisystemer i Sarpsborg og Fredrikstad", Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 1994.

 • ·         Furevik, Gunnar ( Casco Nobel Ink), Mogstad, H., Amundsen, A. (50%), "Utvikling av lakker med lavere løsemiddelinnhold" Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1994.ISBN 82-7520-193-4, ISSN 0803-6659.

 • ·         Larsen, J.B. og Amundsen, A. (50%),"Håndbok i renere produksjon for møbelbransjen", Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 1993

 • ·         Amundsen, A.,"The Slovakian/ Norwegian Cleaner Production Project" Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1993, ISBN 82-7520-121-7. 

 • ·         Amundsen, A.,"The Czech/ Norwegian Cleaner Production Project. Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1993, ISBN 82-7520-133-0, ISSN 0803-6659.

 • ·         Amundsen, A.,"Miljøteknologi og renere produksjon" Universitetsforlaget , Oslo ISBN 82-00-41009-9, 1993

 • ·         Amundsen, Audun (50%) og Sæter, B.,  " Forslag til programområder i forskningsprogrammet MILFOR-virkemidler." NFR/Stiftelsen Østfoldforskning rapport.1993. ISBN 82-7520-120-9

 • ·         Amundsen, A. (90%) ,Brakestad, H. og Larsen, S.B."Renere produksjon, Bransjemetode, Petrokjemi Polyolefinproduksjon", Stiftelsen Østfoldforskning/Scandpower, Fr.stad. 1992, ISBN 82-7520-078-4.

 • ·         Amundsen, A. (50%) og Vold, M.,"Miljøvern i praksis. NSBs miljøhåndbok. Et verktøy for å utvikle en miljøvennlig transportbedrift", NSB, Oslo 1992. ISBN 82-7520-084-9.

 • ·         Amundsen, A. "NOCPIC, a node to ICPIC", Paper at a Senior Level Conference, UNEP, Paris 1992

 • ·         Amundsen, A. (50%), Vold, M,  og Søgaard, K.M. "Elektronisk informasjonssystem for renere produksjon og miljøvennlig teknologi" Stiftelsen Østfoldforskning Fredrikstad 1992. ISBN 82-7520-096-2.

 • ·         Amundsen, A. (90%)  ,Brakestad, H. og Larsen, S.B."Teknisk Miljøanalyse ved (Borealis) Statoil Bamble.", Scandpower, Kjeller, 1992

 • ·         Amundsen, A.,m.fl."Renere produksjon ved Stabburet AS, Rygge", Stiftelsen Østfoldforskning. Fredrikstad 1992.

 • ·         Amundsen, A. (50%) og Sæter, B. "Miljøteknologiprogram for Vestfold", Stiftelsen Østfoldforskning 92. ISBN 82-7520-097-0, ISSN 0803-6659.

 • ·         Amundsen, A.,"Cleaner production in a plating Shop" Paper at a Conference on Cleaner Production at University of Brno, The Czech Republic. 1992.

 • ·         Amundsen, A.,"Literatur search in Cleaner Production projects" Paper at a Conference on Cleaner Production at University of Brno, The Czech Republic.1992

 • ·         Amundsen, A. (50%) og A.Huse "Renere Produksjon ved Mona mek.verksted”, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1991. ISBN 82-7520-054-7

 • ·         Amundsen, A. (50%) og K. Løkkegaard "Renere Produksjon ved Kenmoore International". Stiftelsen Østfoldforskning Fredrikstad 1991 ISBN 82-7520-062-8

 • ·         Amundsen, A. (50%)  og K.Løkkegaard "Alternativ til Cyanidbad ved Kenmoore International", Stiftelsen Østfoldforskning Fredrikstad 1991.  

 • ·         Amundsen, A. (50%)  og A.Huse "Renere Produksjon ved Gunnar Gundersen galvaniske”, Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1991.

 • ·         Amundsen, A. (50%)  og A.Huse " Renere produksjon ved Simo barnevognfabrikk" , Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1991. ISBN 82-7520-052-0

 • ·         Amundsen, A. (50%)  og Huse, A. "Renere produksjon i overflatebehandlende industri", Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1991. ISBN 82-7520-057-1

 • ·         Amundsen, A., "Cleaner production in Plating Shop, FSM Sosnowiec" Norway /Poland. Fredrikstad 1991. ISBN 82-7520-059-8

 • ·         Amundsen, A., (75%)  m. fl. "Håndbok for innføring av renere produksjon" Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Oslo, 1991

 • ·         Amundsen, A., (75%)  m. fl. "Tjen penger på helse, miljø og sikkerhet. Eksempler fra 24 norske bedrifter", A1991, NHO, Oslo 1991

 • ·         Amundsen, A. (50%) og Vold, M,  "Informasjonsnettverk om miljøvennlig teknologi", Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad 1991. ISBN 82-7520-072-5

 • ·         Flere forfattere og Amundsen (25%). "Soltun. Boliger med solenergi til oppvarming", Fysisk Institutt, Univ. i Oslo, Oslo, 1990. ISSN-0332-5571.

 • ·         Flere forfattere og Amundsen (25%). "Soltun. Boliger med solenergi til oppvarming". Fysisk Institutt, Univ. i Oslo, Oslo,  1990. ISSN-0332-5571.

 • ·         Amundsen, A. "Krav til opplysninger fra bedrifter som søker miljømerking"., Stiftelsen Østfoldforskning, Fredrikstad, 1990. ISBN 82-7520-037-7

 • ·         Amundsen, A. "Renere produksjon ved Selbak mek. verksted", STIFTELSEN ØSTFOLDFORSKNING, Fredrikstad. 1990

 • ·         Amundsen, A. "Solenergianlegg på Gjøklepp gård". Fredrikstad 1990. ISBN 82-7520-029-6

 • ·         Amundsen, A."Sju solenergi-boliger. Resultater fra FOU-prosjekt" Nordisk tidsskrift om solenergiutnyttelse. Tidsskrift: SOLARIS, København, 1989.

 • ·         Amundsen, A. "Soltun. Boliger med solenergi til oppvarming", Østfold Energi, Sarpsborg, 1985.   

 • ·         Ambjørnrud, S.O., A. Amundsen, E. Arntsen, H. Evenrød og T. Fredriksen. (50%) "Energiplan-86" Prosjektgruppe Sarpsborg, Østfold Energi, Sarpsborg, 1986.

 • ·         Arntsen E., A. Amundsen og H. Evenrød (50%) "Energimelding for Østfold 1983-2000" , Østfold Energiverk. Moss, 1982.

 • ·         Amundsen, A. (Artikkelforfatter og konstruktør), ”Nye Flomsbanelokomotiver: spesialbremsede lokomotiver for svært bratte togbaner", NSB-teknikk. Oslo, 1979.

 • ·         Amundsen, A. (Konstruktør og artikkelforfatter), ”Spesialvogner for frakt av lang last", Svært langt gods, for langt til en vogn,  kan fraktes på to vogner som ikke er koplet sammen., NSB teknikk. Oslo, 1980.

 • ·         "Arbeidsplassens forurensningsproblemer" Lærebok. red: siv.ing. Audun Amundsen (80%), siv. ing. Harald Celius, dr. ing. Conrad Krohn. Komitéen for miljøvern: Universitetet i Trondheim, Trondheim, 1976.

 • ·         Amundsen, A. "Elektrostatisk dukfilter" Forskningsrapport ved SINTEF,  SINTEF NTH Trondheim, 1975.

 • ·         Amundsen, A. "Roterende dukfilter"  Forskningsrapport ved SINTEF. SINTEF NTH, Trondheim, 1975.

 • ·         Amundsen, A (50%) og Ragnar Wighus "Turboutskilleren. Undersøkelse av en partikkelutskiller". NTH/SINTEF Trondheim, 1974.


 

Oversatte publikasjoner til russisk

  • ·         Amundsen, Audun, “Evolution of Environmental Management in Industry. Joint Management of Energy and Environment in Industry. Western Practice”. Paper at a 3-days workshop for Russian university teachers. Co-operation with American Councils for International Education.St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, September 24-25, 2001.


  • ·         Askham, Cecilia and Audun Amundsen (50%), "Life Cycle Approach in Environmental Protection. Methods and Examples from Europe." Presentation of paper at a 3-days workshop "TEACHING IN ENVIRON-MENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION AT RUSSIAN UNIVERSITIES, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, September 24-25, 2001


 


 

Oversatt publikasjon til tsjekkisk

  • ·         Amundsen, Audun, ‘Cleaner Technology and Cleaner Production’. Published Book, ISBN 82-00-41009-9, Universitetsforlaget, Oslo, Norway, 1993.


 


Oversatt publikasjon til polsk, latvisk, litauisk and estisk

  • ·         Amundsen, Audun “Applied Greening of Industry. How to develop Environmental friendly and Energy Efficient Industry? Implementation Guideline.” Book, Pages: 85, Norwegian Energy Efficiency Group, Oslo, Norway, 2004.


Verv:

Styreverv:

Styremedlem og med-gründer i SOLARNOR, et selskap som produserer termiske solenergisystemer, og som ble oppkjøpt av REC. 1990-95.


Råd og utvalg:

Medlem av bystyret, formannskap, kulturutvalg og kontrollutvalg i Moss Kommune. 1980-2005


Medlem av professorutvalget ved NTH som studentrepresentant 1973.75.

Andre verv: • President i Ph.D. Alumni VIKING Club ved Erasmus Universitet, en organisasjon for de som har tatt dr.graden ved Erasmus Universitet, Rotterdam Nederland, fra 1999 og til 2009 • Medlem av styret i Europeisk faggruppe: ”European Roundtable for Cleaner Production" 1994- 2001.
 • Ekspert for internasjonalt tidsskrift ”Journal of  Cleaner Production” hvor jeg deltok i evaluering av artikler for publisering.1993-2012 • Medlemsskap i TEKNA  fra 1975
 • Medlem av russestyret Kirkeparken videregående skole.1970
Annet:

Audun Amundsen disputerte til doktorgrad med ”Joint Management of Energy and Environment in Industry”  i 1999 i Nederland. Han er også utdannet sivilingeniør innen miljøvern og VVS fra NTNU I 1983. Gjennom ulike arbeidsforhold har han skaffet seg bred erfaring innen energi, miljø og klimastrategier både fra industriell og offentlig sektor. Han har erfaring fra energiøkonomisering gjennom sitt arbeid i Østfold Energi ENØK, samt kommunale og regionale energi og miljøplaner i Stiftelsen Østfoldsforskning. I 1999 begynte han i Norsk Energi og arbeidet med internasjonale bistandsprosjekt med kompetanseoverføring i teknologi og miljø- og energiledelse. Dette i samarbeid med industri og Universiteter. Oppdraget var finansiert av norske forskningsmidler. I 2004 var han designer i et F&U lavenergi bygg for Bravida, med fokus på fornybarenergi og miljøvennlig materialbruk. Han har vært sentral i konseptutvikling, prosjektering, drift og daglig ledelse av Mosseporten Miljøenergi som er et fjernvarmeselskap i Moss. I en konkurranse i 2012, om nytt oppvarmingskonsept for bygg, fikk Amundsens 1. pris av forsvarsbygg.