Irene Felde Olaussen

Irene Felde Olaussen

Studiestedsadministrasjon Halden

Rådgiver Tlf. arbeid: 69608133 Kontornr.: F1-083 contacts
Arbeidsområde:

Administrativ rådgiver knyttet til dekan og studieledere ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant:

  • Sekretær for lederteamet og avdelingsstyret
  • Høringer
  • Rapporteringsarbeid
  • Markedsføring
  • Studenttall/opptak mm.
  • Avdelingens representant i Markedsføringsutvalget
  • Redaktøransvarlig for avdelingens nettsider
  • Superbruker i Public 360 (arkivsystemet)

Administrativ rådgiver knyttet til FoU-leder ved Avdeling for lærerutdanning

Utdanning:

Grad:

Cand.Mag.

Verv:

Råd og utvalg:

Medlem i Markedsføringsutvalget ved Høgskolen i Østfold


Medlem i arbeidsgruppe knyttet til praksis i lærerutdanningene, nedsatt av NRLU (Nasjonalt råd for lærerutdanning) - 2014-2015