Hilde Marie Andreassen

Hilde Marie Andreassen

Avdeling for helse og velferd

Høgskolelektor Mobil: +4799359398 Tlf. arbeid: 69608694 Kontornr.: N222 contacts
Arbeidsområde:

Bachelor sykepleie

Følgende fagområder: Medikamentregning, medikamenthåndtering, grunnlaget for riktig bruk av medikamenter, nevrologi, kliniske observasjoner, praktiske ferdigheter, pårørende.

Fra 2016: Praksiskoordinator for sykepleierutdanningen

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Master i organisasjon og ledelse 2012

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Utvikling av læremiddel, eksamenstreningsboksen KLIKK, publisert 2012.


Kapittel i lærebok om sykepleie ved sykdommer i sentralnervesysytemet


Skriver nå artikkel sammen med Tove Holmsen med følgende tittel:
Case-based learning in nursing education. En kvantitativ studie.


Med i prosjektet: "Fra gammelt til nytt sykehus".