Tore Petter Engen

Tore Petter Engen

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Informasjonssjef Tlf. arbeid: 69608084 Kontornr.: A3-023 https://www.hiof.no contacts
Arbeidsområde:
  • Ledelse av enheten
  • Bistand til publiseringsløsning/CMS

Bistår også Avdeling for informasjonsteknologi som foreleser i emner tilknyttet linux serverdrift.

Utdanning:

Grad:

Cand.Mag.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk: (Gir ekspertkommentarer)

    PHP, MySQL, webprogrammering, Content management systems (CMS)

  • Økonomi og administrasjon:

Forskningsprogram/-prosjekter: