Hanne Dybvik

Hanne Dybvik

Bibliotek

Universitetsbibliotekar Mobil: 90079846 Tlf. arbeid: 69608705 Fax: 69303017 Kontornr.: H 324 contacts
Arbeidsområde:
  • Bibliotekavdelingsleder
  • Bibliotekutvikling
  • Forskningsdokumentasjon

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Pedagogiske fag:

    Bibliotekfag og pedagogikk

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=dybvik&fornavn=hanne&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50.7

Publikasjoner:

Verv:

Styreverv:

Nestleder i Norsk bibliotekforenings Spesialgruppe for medisin og helsefag