Morten Asmyhr

Morten Asmyhr

Avdeling for helse og velferd

Førstelektor Mobil: 92246057 Tlf. arbeid: 69608854 http://koff.hiof.no/~moa contacts
Arbeidsområde:

Underviser på BSV.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Doktorgrad:

    1. lektor

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Pedagogiske fag: (Gir ekspertkommentarer)

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Asmyhr&fornavn=Morten&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

Publikasjoner:

Publiserte arbeider:


 


2011                                     Asmyhr, Morten: Om vurdering av essaybesvarelser i høyere utdanning – en studie av vurderer – reliabilitet. (UNIPED nr 34, 4/2011, side 18 – 34) Fagfellevurdert


 


2009                                     Asmyhr, Morten: A changing assessment regime – what happens? Paper presentert på ”The 13th Biennal Conference, Earli 2009: Fostering Communities of Learners”, Amsterdam, the Netherlands. Fagfellevurdert


 


2009                                                 Relasjonen mellom teoriundervisningen og praksisfeltets behov i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport


 


2008                                     Asmyhr, Morten: How,why and when is inter-assessor reliability of student essays unacceptable? Paper presentert på ”Fourth Biennal Earli/Northumbria Assessment Conference: Challenging Assessment”, IQB, Humboldt University, Germany. Fagfellevurdert


 


2008                                     Asmyhr, Morten, Sissel Bøckmann, Kristin Myhre: Finnes det evidens for at oral væskebehandling (rehydrering) til dehydrerte barn som følge av akutt gastroenteritt er bedre enn intravenøs væskebehandling. Fagfellevurdert eksamensbesvarelse, Karlstads Universitet. Fagfellevurdert


 


1994                                     ”Noen læreres erfaringer med deltakelse i prosjektet – sett i relasjon til teorier om taus kunnskap”. I Seljelid (red):  Med iver og lyst, s 194 – 205, Kapere Forlag


 


                                  

Verv:

Råd og utvalg:

Ansettelsesutvalget for HS