Håkon Aspesæter

Håkon Aspesæter

Student ved avd. for informasjonsteknologi

Studentcontacts