Eystein Arntzen

Eystein Arntzen

Avdeling for lærerutdanning

Seniorrådgiver Mobil: 905 69 652 Tlf. arbeid: 69608000 Fax: 69 21 50 02 Kontornr.: Rom F1-076 (Palmehaven) contacts
Arbeidsområde:

Som leder for avdelingen har jeg det overordnede faglige og administrative ansvaret. Min myndighet er delegert fra høgskolestyret og nærmere bekrevet i egen instruks. Jeg er underlagt rektor i faglige saker og direktøren i administrative saker. Avdelingsleder har også ansvar for å fremme saker for avdelingens styret og har ansvar for å iverksette styrets vedtak.

Jeg er magister i sosiologi med fagkretsen: sosiologi, filosofi og økonomi med tilleggsutdanning i statistikk, databehandling og ledelse.

Min yrkeskariere omfatter bl.a. mange år som universitetslærer i sosiologi, helsetjenesteforsker, utreder og administrative lederjobber innen helsevesenet.

Jeg er fra Tune i Østfold, bor i Trondheim og arbeider i Halden..

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:
    Magistergrad i sosiologi med fagkrets sosiologi, økonomi og filosofi. Tilleggsutdanning i statistikk, helseøkonomi og administrasjon og ledelse

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
  • Økonomi og administrasjon:
  • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi: