David Halvor Aspedokken

David Halvor Aspedokken

Student ved avd. for helse og sosialfag

Studentcontacts