Marcus Axelsson

Marcus Axelsson

Avdeling for lærerutdanning

Førsteamanuensis Tlf. arbeid: 69608347 Kontornr.: F1-089 contacts
Arbeidsområde:

Nordiska språk på lärarutbildningen

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    Doktorsexamen i nordiska språk från Uppsala universitet (2016)

  • Hovedfag/Master:

    Masterexamen i översättningsvetenskap från Stockholms universitet (2011)

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Språk, litteratur:

Publikasjoner:

Axelsson, M. (2017): "Arpents, Assas, Andersonville och miss - översättning av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur". Lingua - Språklärarnas riksförbunds tidskrift (1). S. 22-26. (Populärvetenskaplig artikel)


Axelsson, M. (2016): "Kalla mig inte mamsell!" En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur. Diss. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 96. (Doktorsavhandling, fulltext i DiVA)


Axelsson, M et al. (2015): "En katts resa: Pettson och Findus på norska, tyska, nederländska, franska och spanska". I: Alfvén, V., Engel, H. & Lindgren, C. (red.) Översättning för en ny generation: Nordisk barn- och ungdomslitteratur på export. Falun. S. 61-71. (Konferensbidrag, fulltext i DiVA)


Axelsson, M et al. (2013): "Alternativa och inofficiella namn i Uppsala: tre smärre studier". Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 5-27. (Artikel i tidskrift, fulltext i DiVA)