Rune Andreassen

Rune Andreassen

Avdeling for lærerutdanning

Professor Mobil: 473 36 067 Tlf. arbeid: 69608231 Kontornr.: EU1-067 (Dramagang) contactsLast ned CV
Arbeidsområde:

Jeg er fagkoodinator for masterstudiet i spesialpedagogikk,  underviser i tema knyttet til lese- og skrivevansker, og er veileder for studenter som skriver masteroppgave. Jeg har også undervisning i masterstudiet i mangfold og inkludering og i videreutdanning av lærere.

Jeg er professor i pedagogikk med dr.grad om den andre leseopplæringen. Faglige spesialiteter er leseforståelse, lese- og læringsstrategier og kildevurdering. I et pågående svensk-norsk forskningsprosjekt sammen med professor Monica Reichenberg ved Universitetet i Gøteborg undersøker vi svenske og norske læreres leseundervisning, læremiddelvalg og læremiddelbruk. Jeg bidrar i Svenska Skolverkets kompetanseheving av lærere 2015-2016 kalt Läslyftet.

 

Lesing som grunnleggende ferdighet

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    PhD fra Universitetet i Stavanger, 2008. Avhandling: Eksplisitt leseforståelsesundervisning i norske femteklasser: Et felteksperiment.

  • Hovedfag/Master:

    Hovedfagsoppgave: Fritidslesingens betydning for barns leseferdighet.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Pedagogiske fag: (Gir ekspertkommentarer)

Forskningsprogram/-prosjekter:

1. Students' ablility to identify, evaluate, and use Internet source information (Samarbeidsprosjekt med bl.a. Universitetet i Oslo, TextDIM)


2. Studiestrategier og motivasjon hos studenter med dysleksi (I samarbeid med Magne Skibsted Jensen, HiØ og Ivar Bråten, UiO/HiØ


3. Svenske og norske læreres valg og bruk av læremidler (Samarbeidsprosjekt med Monica Reichenberg, Universitetet i Göteborg.


Jeg er også involvert i kompetanseløftet Läslyft for svenske lærere. Bl.a. med følgende bidrag: Fire forskere snakker om leseforståelse

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Andreassen&fornavn=Rune&ar-fra=1997&ar-til=2016&inst=224&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50