Rolf K Baltzersen

Rolf K Baltzersen

Avdeling for lærerutdanning

Dosent Mobil: 412 32 522 Tlf. arbeid: 69608235 http://rolfbaltzersen.blogspot.no/ contacts
Arbeidsområde:

- Veiledningspedagogikk
- Åpne lærebøker (kollektivt utviklede digitale læremidler)
- Nye læringsarenaer (samarbeid over internett)
- Nye forskningsmetoder i pedagogikk (skjermopptak, selv-studier, aksjonsforskning)
- Høgskolepedagogikk.

Aktuelle fagbegreper
- Kollektiv intelligens (Kollektiv kunnskapsutvikling).
- Kommunikasjonsteori (Metakommunikasjon).
- Digital kompetanse.

Undervisning
- Grunnskolelærerutdanningen
- IKT for lærere

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Pedagogiske fag:

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330928&la=no&action=sok

Publikasjoner:

- Baltzersen, Rolf K (2014). Praksisveilederen i skolen. (Versjon 1.1- januar 2014). Oslo: Bookboomers (165 sider). Alle versjoner av boka.
- Baltzersen, R. K. (2013). The Importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education. International Journal of Higher Education, 2(2), p128. Artikkel.
- Baltzersen, Rolf K (2012). Digitale fortellinger i skolen (Versjon april 2012). Mainz: PediaPress (121 sider). PapirutgaveGratis PDF-versjonNettversjon