Rune Aae

Rune Aae

Avdeling for lærerutdanning

Høgskolelektor Mobil: 410 11 885 Tlf. arbeid: 69608226 Kontornr.: Rom FU1-068 contactsLast ned CV
Arbeidsområde:

Jeg underviser i friluftsliv, naturfag inkl biologi, geologi, astronomi og meteorologi, samt Natur, helse, bevegelse fordypning.

Privat hjemmesideProsjekterSatellittmerking av fiskeørn i Østfold

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Hovedfag i ressursøkonomi fra NLH (nå NMBU) i 1995. Hovedoppgavens tema var rekreasjonsverdien av laksefiske i Drammensvassdraget

Forskning:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Forskning:
Fugl:
- skjeggmeis
- fiskeørn

Fag-/kompetanseområder:
Naturfag: biologi, meteorologi, astronomi og geologi
Friluftsliv: enkelt friluftsliv (kano, fotturer, vinterfriluftsliv, ekspedisjoner), samt klatring.
Uteskole
Lærebokskriving i naturforvaltning for VG3 og naturfag for mellomtrinnet.

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Aae&fornavn=Rune&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

Publikasjoner:

Bøker

Verv:

Styreverv:

Leder av Tomb Kammerskor (2016-dd)


Styremedlem og nestleder i Norsk Ornitologisk Forening (2008-2015)


Styremedlem i Norsk Botanisk Forening


Råd og utvalg:

Fast rådsmedlem i Oslofjorden Friluftsråd