Petter André Høntorp Arvesen

Petter André Høntorp Arvesen

Avdeling for helse og velferd

Høgskolelektor Tlf. arbeid: 69608815 Kontornr.: A335 contacts

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    "Vi'e størst, sant". Transisjonen fra barnehage til skole som inntak til sentrale prosesser i barns sosialisering.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi:

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=330887&la=no&instnr=224

Publikasjoner:

Oppføringer i Cristin

Verv:

Styreverv:

2014 - 2017 Medlem av avdelingsstyret for Avdeling for helse- og sosialfag


2010 - 2014 Varamedlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag

Annet:

Medlem av FoU gruppen i sosialt arbeid


Medlem i nettverk for forskning på psykisk helsearbeid