Kirsti Lauvli Andersen

Kirsti Lauvli Andersen

Avdeling for helse og velferd

Prodekan Mobil: 41335667 Tlf. arbeid: 69608693 Kontornr.: A- 119b contacts
Arbeidsområde:

Jeg er ansatt som prodekan utdanning i perioden 01.08. 2017- 31.07.2021

Mitt FOU arbeid er knyttet til studiekvalitet med vekt på utdanningens relevans for å kvalifisere til sykepleieryrket, spesielt i forhold til kompetanse i praktiske sykepleieprosedyrer og til helsepedagogikk i forebyggende og helsefremmende arbeid. Pågående prosjekter er " Fra gammelt til nytt sykehus" sett fra pasienters, ansattes, lederes og studenters perspektiver.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

    Sykepleievitenskap

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa?la=no

Publikasjoner:

BIBSYS
ForskDok
Verv:

Styreverv:

Avdelingsstyre, HS