Kenneth Lindbeck-Dahlstrøm

Kenneth Lindbeck-Dahlstrøm

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Overingeniør Tlf. arbeid: 69608083 Kontornr.: A3-039 http://keda.no contacts
Arbeidsområde:
  • Ansvar for design, brukeropplevelse og funksjonalitet for presentasjon av informasjon på nett
  • Ansvar for kompetansehevning i CMS systemet NetEd

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Master of Digital Design with Honours

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Small screen first. A design process using the Scalable Grid System.

Verv:

Andre verv:


  • Hovedtillitsvalgt YS v/HiØ.

  • Lokal varatillitsvalgt ved FA for Parat