Bjørn-Ivar Davidsen

Bjørn-Ivar Davidsen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Professor Tlf. arbeid: 69608254 Kontornr.: A3-065 contacts
Arbeidsområde:

Samfunnsøkonomi; makroøkonomi, økonomisk idehistorie (spesielt Keynes), økonomisk metodologi og miljøøkonomi

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    Doktorgrad fra Universitetet i Gøteborg

  • Hovedfag/Master:
    Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Økonomi og administrasjon:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Arbeider for tiden med en bok om John Maynard Keynes

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330617&la=no&action=sok

Publikasjoner:

Se lenker nedenfor til Forskdok og Bibsys.
Forskdok

Bibsys

Verv:

Råd og utvalg:

Ansettelsesutvalgt for professorer, dosenter og puls (Vara)