David Eilert Eilertsen

David Eilert Eilertsen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Høgskolelektor Mobil: 90910445 Kontornr.: A3-049 contacts
Arbeidsområde:

Er utdannet revisor ved Høgskolen i Østfold. Innehar tittelen, Registert revisor, i Finanstilsynet.

Arbeidsområdene er å undervise i de skatterettslige emnene ved høgskolen. Dette knytter seg til: "Innføring i Skatterett" og "Skatte- og Avgiftsrett".

Er programkooridanter for tredje året på Bachelorstudiet i regnskap og revisjon.

Utdanning:

Grad:

Bachelor

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Økonomi og administrasjon:

Annet:

David Eilert Eilertsen jobber i 40% stilling ved Høgskolen i Østfold. Han jobber også som spesialrevisor i Skatt øst, samt som foreleser ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU).


Medlem av NOKUT fagkomitee for regnskap og revisjon.


Medlem av Transparency International Norge.