John Erik Andreassen

John Erik Andreassen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Førstelektor Mobil: +4791856900 Tlf. arbeid: 69608140 Kontornr.: A3-061 contacts
Arbeidsområde:

Førstelektor i økonomistyring

Undervisningsområder 2016/2017

 • Økonomisk styring
 • Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling
 • Bedriftsrådgivning

Forskningsinteresser:

Ledelse av innovasjon og strategi  for utvikling av organisasjoner i regionale virksomheter.

Student aktive lærings- og undervisningformer.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  Master of Science in Business (Siviløkonom)
  MBA (Henley)
  MM (BI)

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Økonomi og administrasjon:

  Forskningkompetanse:


  Innovasjonsledelse
  Strategisk ledelse


  Undervisningskompetanse:
  Budsjettering og driftsregnskap
  Finansregnskap
  Finansiering og investering
  Entreprenørskap
  Prosjekt- og endringsledelse
  Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling
  Bedriftsrådgivning
  Økonomistyring

Forskningsprogram/-prosjekter:


Project manager in the period 2015-2017, for two international projects researching innovation in regional industries involving students and professors with collaboration partners from Russia (Southern Federal University), Denmark ,(Southern Danish University), and Norway (Østfold University College).  


Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330765&la=no&action=sok

Publikasjoner:

Andreassen, J.-E. (2016). The innovation process in cross-border region firms. International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 2016 Vol. 29 No. 2.p 244-269. Inderscience Publishers.
ISSN online:1741-8054. ISSN print: 1476-1297


Andreassen, J.-E., Lankin. V.  Shashkin, A. (2016). Economic system management, centralization/decentralization aspect. In : The conference proceedings of 16th International Multidisciplary Scientific Geoconference SQEM 2016: Book 5 Ecology, Economics, Education and Legislation (Volume III). Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92Technology Ltd. ISBN: 978-619-7105-67-4. ISSN : 1314-2704


 Andreassen, J.-E. (2016). The nature of open business models around organizational innovation for a firm. In: Bernhard, I. (ed.). The proceedings of 19. Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation, Diversity and Entrepreneurship at Birkbeck, London University,  30 June-3 July. London. Trollhättan: University West. ISBN 978-91-87531-39-2.


 Andreassen, J.-E., Makarova, E., Khlebnikova. A. (2016). High-involvement innovation model in border regions construction industry: comparative analysis Norway & Russia. In: Bernhard, I. (ed.). The proceedings of 19. Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation, Diversity and Entrepreneurship at Birkbeck, London University, 30 June-3 July. London. Trollhättan: University West. ISBN 978-91-87531-39-2.


 Grinenko, S., Makarova, E., Andreassen, J-E.(2016). Trends and Features of Student Research Integration in Educational Program. In: Chigisheva, O, Popov, N. (EDS). BCES Conference Books. Volume 14. Number 2.  PROCEEDINGS of the 15 International Partner Conference as a part of the 14 Annual International BCES: Education provision to everybody: Comparing perspectives around the world. Bulgarian Comparative Education Society. Sofia, Bulgaria. ISBN 978-954-92908-0-6. ISSN : 1314-4693


 Bondarev, M., Zashchitina E., Andreassen, J-E. (2016). Student international research project on employees’ involvement in innovation: experience and outcomes. In: Chigisheva, O, Popov,N. (EDS). BCES Conference Books. Volume 14. Number 2.  PROCEEDINGS of the 15 International Partner Conference as a part of the 14 Annual International BCES: Education provision to everybody: Comparing perspectives around the world. Bulgarian Comparative Education Society. Sofia, Bulgaria. ISBN 978-954-92908-0-6. ISSN : 1314-4693


 Andreassen, J-E., Makarova, E. (2015). Student research in a cooperation project of innovation management between two universities. Conference proceedings at the 8th International Conference on Engineering and Business Education: University of Wismar 2015. ISBN 978-3-942100-38-0.


Andreassen, J-E. (2015). A system analysis of employees’ involvement in firms’ continous improvement. In Violetta Volkova (Ed.). The proceedings of XIX International Scientific Conference 2015: System analysis in designing and management.  St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnic University.


Andreassen, J.-E. 2015. Classification of employees’ involvement in firms’ innovation in a border region. In: Bernhard, I. (ed.). The proceedings of 18th Uddevalla Symposium 2015: Development in an International Context.  Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development. Sønderborg, Denmark, Southern Danish University. Trollhättan: University West. ISBN 978-91-87531-17-0


Andreassen, J-E., Lankin, V.E., Shashkin. A. K.  (2015). Network routing equipment objects based on distribution channels. Proceedings of the Russian Universities: Radioelectronics. Volume 2015/2. Pages 44-51. St. Petersburg  State Electro University.  ISSN 1993-8985


Andreassen, J-E. (2014). Using the Balanced Scorecard approach to compare performance of universities in a region of Norway. In Volkova, V. (Ed.). The proceedings of XYIII International Scientific Conference 2014: System analysis in designing and management.  St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnic University. ISBN 978-5-7422-4713-5


Andreassen, J-E. (2013). The innovation and business strategy of firms in the regions Västra Götalands län” and “Østfold fylke”. In Bernhard. I. (Ed.). The proceedings of 16th Uddevalla Symposium 2013:  Innovation, High-growth Entrepreneurship and Regional Development. Trollhättan: University West. ISBN 978-91-77943-7-4


 Andreassen, J-E. (2006) Er telemedisin som samhandlingsverktøy mellom førstelinjetjenesten og SunHF kostnadseffektivt?. Rapport nytte-kostnad-analyse: Sunnaas Sykehus Helseforetak. URL:https://www.google.no/search?q=)+%E2%80%9DEr+telemedisin+som+samhandlingsverkt%C3%B8y+mellom+f%C3%B8rstelinjetjenesten+og+SunHF+kostnadseffektivt%3F%E2%80%9D+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Mg02WNyHC4im8wfgmKvIBA


Verv:

Andre verv:

St. Petersburg State Polytechnic University - Member of the organizing commitee for the yearly conference «System Analysis in Design and Management»


Visiting professor in strategic and innovation managment at Southern Federal University, Russia