Ann-Kristin Johansen

Ann-Kristin Johansen

Avdeling for helse og velferd

Høgskolelektor Mobil: 40845845 Tlf. arbeid: 69608798 Kontornr.: 69303156 contacts
Arbeidsområde:

Jeg er høgskolelektor og stipendiat, og arbeider ved ABSV-utdanningen (Bachelor i arbeid- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie), og ved videreutdanningen: Vold i nære relasjoner. Jeg tok bachelorgrad i vernepleie ved HiØ i 2000. Min kliniske erfaring har jeg fra mangeårig arbeid med mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep. Jeg er familieterapeut, og har en klinisk mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. I tillegg til mitt arbeid ved høgskolen driver jeg et enmannsforetak som familieterapeut, hvor jeg tilbyr tjenester som veiledning og familie,- par,- og individualterapi. Mine faglige interesseområder er vold- og overgrepsproblematikk, mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling.

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
 • Doktorgrad:

  Jeg arbeider for tiden med PhD-prosjekt (doktorgradprosjekt) i psykologi ved psykologisk institutt, NTNU . Tema: Barn som lever med vold i nære relasjoner. Dette doktorgradsprosjektet er todelt: Formålet i den første delen er å kartlegge og synliggjøre hvilke diskurser som danner kontekst for familieterapeuter og barnevernsansattes ytringer og praksis i arbeid med barn og deres familier hvor vold er et implisitt eller eksplisitt tema. Datagrunnlaget her består av kvalitative intervjuer med ansatte på familievernkontor og den kommunale barneverntjenesten. Formålet med del to i prosjektet er å få økt forståelse for barns egne erfaringer og fortellinger om volden de opplever. Hva forteller barn, hvilken mening tillegger de volden og hvordan uttrykker de seg, er noe av fokuset her. Datagrunnlaget i del to består av DVD-opptak av dommeravhør foretatt på noen av Statens Barnehus. Barna i dommeravhørene er mellom 7 og 12 år.


  Hovedveileder på PhD-prosjektet: Birgit Svendsen, NTNU, psykologisk insitutt. Biveileder: Rolf Sundet, HBV, fakultet for helsevitenskap.


   


   

 • Hovedfag/Master:

  Jeg har en klinisk mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole, Oslo - uteksaminert våren 2009. Tema i min mastergradoppgave er: "Familieterapeuters møte med voldsproblematikken i parforholdet".


  Mastergradoppgaven finner dere her:http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/98190


Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Er tilknyttet det tre-årige NAPHA-prosjektet.- Kartlegging av alvorlig psykisk lidelse


 

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=306210&inst=224

Publikasjoner:

På samme måte som vold ikke kan løses med vold kan mobbing heller ikke løses med mobbing: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Pa-samme-mate-som-vold-ikke-kan-loses-med-vold_-kan-mobbing-heller-ikke-loses-med-mobbing--Ann-Kristin-Johansen-8310189.html


Mobbing løses ikke med mobbing: http://www.f-b.no/debatt/mobbing/skole/mobbing-loses-ikke-med-mobbing/o/5-59-352765


Bruk to ører og en munn i samtale med barn som sliter: http://www.f-b.no/debatt/barn/barnehus/bruk-to-orer-og-n-munn-i-samtale-med-barn-som-sliter/o/5-59-328024 l


Media gir et feil bilde av overgrep: http://www.sa.no/lokale-nyheter/media-gir-et-feil-bilde-av-overgrep/s/1-101-7147060


Beskyttelse av voldsutsatte barn krever mot og penger: http://www.cree.uio.no/docs/In%20the%20news/2014/3_tertial/Dyrt_Klimatiltak_Fehn_Hagem_Lindholt_Rosendal.pdf


Beskyttelse av voldsutsatte barn krever mot og penger: https://www.hiof.no/forskning/aktuelt/?&displayitem=3931&module=news


Foredrag:


Den vanskelige samtalen: https://www.hiof.no/aktuelt?displayitem=3985&module=news&newscat=aktuelt


http://litthusfred.no/events/den-vanskelige-samtalen/


Kvinner vil og kvinner kan: http://litthusfred.no/events/inspirasjonskafe-kvinner-vil-kvinner-kan-neste-sprang/

Verv:

Andre verv:

Er medlem av kvinnenettverket KvinnForsk ved HIØ.