Tina Cathrine Smith

Tina Cathrine Smith

HiØ VIDERE

Førstekonsulent Tlf. arbeid: 69608094 Kontornr.: M210 og M102 contacts
Arbeidsområde:

Team praksisstudier ved Studiestedsadministrasjon Fredrikstad.

HiØ VIDERE

Utdanning:

Grad:

Bachelor

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

    Sosialt arbeid