Cecilie Klaunes Nielsen

Cecilie Klaunes Nielsen

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad

Rådgiver Tlf. arbeid: 69608885 Kontornr.: M-210 contacts
Arbeidsområde:

 Koordinere og utvikle team for studieveiledning- og studieadministrasjon

 Representant i studieadministrativ gruppe sentralt (SAG)

 Saksbehandling, høringsuttalelser og utredninger innen studier

 Adm. bistand revidering studieplaner HS

 Adm. bistand revidering av studieplaner IR
 Generell studieveiledning ABSV
 Rekruttering studenter (studiekatalog, skolebesøk, messer)
 Styringsinformasjon til ledelsen vedr. studier

Saksbehandling klagesaker, politiattester med merknad

For spørsmål om praksis, ta gjerne kontakt på praksis-fred@hiof.no

For spørsmål om studier, ta gjerne kontakt på studier-fred@hiof.no