HiØ med to av topp fem studier i Norge

- Lærerne har mye av æren! Det er veldig inspirerende å ha så stor grad av medvirkning i undervisningen, sier Elisabeth Ravneng, student på Masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap.

Studiebarometeret2017_LU_2.jpg

FORNØYD MED TOPP-SKÅR: Elisabeth Ravneng (til høyre) her sammen med studieleder ved barnehagelærerutdanningen Marianne Hatlem. Begge er svært fornøyde med at barnehageutdanningen ved HiØ skårer høyt i det nasjonale Studiebarometeret. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

– Vi er stolte over at vi går på den utdanningen som skårer best blant alle barnehage-utdanninger på landsbasis, sier Elisabeth Ravneng, som går andre semester på mastergraden innen barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap.

I alt 73 prosent av studentene ved dette studiet har deltatt i studiekvalitetsundersøkelsen til NOKUT.

Mest fornøyde

Høgskolen i Østfold kan briljere med å ha to av de fem studieprogrammene i Norge som studentene er mest fornøyde med: Masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap og Bachelorstudiet i skuespill. Dette kommer frem i Studiebarometeret 2017 som ble offentliggjort mandag.

Totalt har 64.000 studenter på 1800 studieprogrammer ved alle norske utdanningsinstitusjoner mottatt undersøkelsen. Nasjonalt er det en svarprosent på 48 prosent, mens ved HiØ er svarprosenten hele 63 prosent.

Modig undervisningsform

– Studie- og undervisningssituasjonen er lagt opp på en slik måte at vi blir ansett som likeverdige med underviserne. De lytter til oss og vi får mulighet til å delta i hele prosessen med undervisningopplegget. Jeg vil si det er et modig opplegg, og undervisningen er dynamisk og viser en stor grad av nyskapning, mener Ravneng.

Studentene gir også topp skår på arbeidsrelevansen til studieprogrammet.

– Utdanningen gjør oss i stor grad i stand til å påvirke og utvikle barnehagefeltet på en positiv måte. Ikke minst gir det oss en stor styrke i forhold til vår karriere innen området vi jobber med, understreker Ravneng.

Studieleder ved barnehagelærerutdanningen og ansvarlig for Mastergraden i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, Marianne Hatlem, er svært tilfreds med resultatene.

– Det er et privilegium for oss å ha så fornøyde studenter, og dette har faktisk gjentatt seg i denne undersøkelsen over flere år, sier hun.

– Da vi startet opp dette masterstudiet høsten 2014, var HiØ først ute med å tilby denne unike mastergraden med fokus på de yngste barna. Høgskolen i Østfold har et solid fagmiljø, med bred kompetanse på området, forteller studielederen.

Hatlem kan fortelle at studiet og kompetansen på dette området ved HiØ, har bidratt til å skape viktige nettverk både nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet.

Topp-fornøyde studenter ved Akademi for scenekunst

Bachelorstudiet i skuespill er det andre studiet ved HiØ som skårer blant topp fem i Norge.

– Dette er et unikt studietilbud og studentene her gir topp-karakter på de fleste punkter i undersøkelsen. De rapporterer at de er veldig fornøyde med læringsmiljø, eget engasjement, undervisning og organisering av studieprogrammet, sa studiedirektøren i forbindelse med offentliggjøringen av tallene mandag 5. februar.

Ingen av studentene er i tvil om at de har valgt rett studiet, kommer det frem i undersøkelsen.

Administrasjonssjef Anne Berit Løland ved Akademi for scenekunst er fornøyd med resultatene.

– Det er inspirerende med gode resultater! Vi har noen flotte, dedikerte og topp motiverte studenter. De jobber hardt og tilbringer det meste av sin tid her på høgskolen, sier Løland.

– Jeg tror at det inspirerende læringsmiljøet bidrar til gode resultater – og staben på akademiet bidrar sterkt til dette læringsmiljøet! De ansatte jobber med fokuset på å gi maksimalt til studentene – hele tiden, sier hun.

anne-berit-loland-2012.jpg

Anne Berit Løland, administrasjonssjef ved Akademi for scenekunst. Foto: HiØ.

Aktuelle lenker

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)

Alle studier ved Avdeling for lærerutdanning

Bachelorstudium i skuespill

Alle studier ved Akademi for scenekunst

Alle studier ved Høgskolen i Østfold

IT-studenter ved HiØ blant de mest fornøyde

Publisert 9. feb. 2018 13:23 - Sist endret 8. feb. 2019 10:22