Høgskolen i Østfold får studentombud

I desember starter Martin Gautestad Jakobsen opp som nytt studentombud ved HiØ og NMBU. Det gir studentene et helt nytt tilbud innen rådgivning, støtte og veiledning i saker knyttet til studiehverdagen. Ombudet kommer i tillegg til eksisterende støtteordninger for studentene.

Martin Gautestad Jakobsen blir nytt studentombud ved HiØ og NMBU. Foto: Privat.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven som studentombud. I advokatyrket sier vi gjerne at alle mener å ha rett, men at problemet er å få rett. Jeg ønsker å kunne gi råd og guide studentene slik at saker løses på beste måte når problemene oppstår. Studentene kan både få hjelp med å fremstille saken sin skikkelig, og å forstå og nyttiggjøre seg av jussen. Jeg kan også ta initiativ til å løse saker direkte mellom dem det gjelder, forteller det nye ombudet.

– Jeg tenker at god saksbehandling ved høgskolen sikrer riktige resultat, og jeg gleder meg til å samarbeide med både studentene og høgskolen om å oppnå dette, sier Gautestad Jakobsen.

Studentleder Fahad Said ved HiØ er fornøyd med å få på plass et studentombud.

Studentleder Fahad Said ved HiØ. Foto: HiØ.

– Behovet for å ha en nøytral part som kan kjempe for studenter på den juridiske siden er stort her i Østfold. Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold kommer til å ha stor glede av å få et studentombud som kan styrke og ivareta studentenes rettigheter, sier Said.

– Vi gleder oss til å jobbe med Martin, han vil være en stor ressurs ved både HiØ og NMBU, sier han.

Ombudet skal hjelpe studentene med utfordringer i den praktiske studiehverdagen og bistå i juridiske i saker knyttet til lover og forskrifter, som for eksempel studieforskriften.

– Viktig støtte for studentene i deres studiehverdag, forteller rektor

– Jeg er meget fornøyd med at vi får et felles studentombud med NMBU, sier rektor ved HiØ, Hans Blom.

– Ombudet skal være en nøytral og lett tilgjengelig ressurs for alle HiØ-studenter. Hos ombudet kan de blant annet få informasjon, råd og bistand i forbindelse med sine rettigheter og plikter knyttet til sin studiehverdag, forteller Blom.

Rektor Hans Blom. Foto: HiØ.

Rektor sier videre at studentene kan varsle om kritikkverdige forhold til studentombudet, som for eksempel trakassering, mobbing og andre forhold. Ombudet skal ikke erstatte de mulighetene studentene allerede har for å varsle, men vil være et viktig supplement.

Ombudet får også ansvar for å hjelpe studentene med forhold som ikke nødvendigvis er nevnt i noen lovtekst, for eksempel ved konflikter de er involvert i, opplevelse av ensomhet, ved rusproblemer eller andre utfordringer i hverdagen. Ombudet ikke skal erstatte studenthelsetjenesten, men gi råd og vise studentene videre.

Studentombudet ved HiØ og NMBU

Martin Gautestad Jakobsen starter i jobben som studentombud 1. desember. Han er utdannet jurist og arbeider i dag som advokat. Ansettelsen er et samarbeid med NMBU. Ombudet skal arbeide i 40 % stilling som studentombud ved NMBU og 60 % ved HiØ (40 % studentombud og 20 % personvernombud).

Jakobsen er godt kjent med UH-sektoren. Fra studietiden har han erfaring som førstesekretær ved det juridiske fakultet. Det innebar førstelinjetjeneste med mottak av alle henvendelser til fakultet, hvorav henvendelser fra studentene utgjorde en vesentlig del. Det innebar å informere og gi råd til studentene blant annet om rettigheter og plikter etter gjeldende regelverk, henvisning og bistand i klagesaker, tilrettelegging av studiehverdagen og permisjonssøknader.

Av Nina Fredheim
Publisert 15. okt. 2018 09:51 - Sist endret 15. okt. 2018 12:30