Ingen store overraskelser i årets statsbudsjett

– Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, innebærer en videreføring av dagens aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Vi får ingen nye studieplasser eller flere stipendiatstillinger, sier rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom.

Høgskolen i Østfold er foreslått bevilget 674,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2019.

– Dette gir oss mulighet til å jobbe videre med allerede eksisterende studier, og selv om det  ikke er bevilget penger til nye studieplasser innebærer bevilgningen en videreføring og utbygging av de nye studieplassene vi fikk i perioden 2016-2018, sier Blom.

Effektiviseringskutt fortsetter

Regjeringen legger i sitt statsbudsjett opp til en fortsettelse av den planlagte effektivisering i statlig sektor som også rammer resten av universitets- og høyskolesektoren.

– Det forventes en effektiviseringsgevinst i 2019 på 0,5 prosent. For Høgskolen i Østfold innebærer dette en reduksjon i bevilgningen med 3 millioner kroner, sier rektor.

Totalt har Effektiviseringsreformen så langt betydd en reduksjon i høgskolens bevilgning på  20 millioner kroner.

Lettet over at det ikke knyttes finansiering til utviklingsavtalene

– Jeg har tidligere anbefalt at det ikke knyttes finansiering til utviklingsavtalene mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og universitets- og høgskolesektoren. En slik finansieringsordning ville fått store konsekvenser for både utformingen av utviklingsavtalene og finansieringen av institusjonene. Derfor er jeg glad for at det foreløpig ikke er foreslått en slik finansiering, forteller Blom.

– Vi kan ikke se at HiØ vil være bedre i stand til å nå målene i utviklingsavtalen med økonomiske insentiver, sier han.

Rektor Hans Blom, HiØ.

Av Nina Fredheim
Publisert 8. okt. 2018 14:03 - Sist endret 1. nov. 2018 10:56