Nominerte til Forskningsprisen 2018

I alt fire personer er nominert til årets forskningspris ved Høgskolen i Østfold.

De nominerte til Forskningsprisen 2018: Øverst fra venstre Nicolae Lucian Mihet ved Avdeling for ingeniørfag og Peter Langemeyer ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Under fra venstre: Vigdis Abrahamsen Grøndahl ved Avdeling for helse og velferd og Ricardo Colomo-Palacios ved Avdeling for informasjonsteknologi.

De fire nominerte til årets forskningspris:

 • Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl ved Avdeling for helse og velferd
 • Professor Nicolae Lucian Mihet ved Avdeling for ingeniørfag
 • Professor Ricardo Colomo-Palacios ved Avdeling for informasjonsteknologi
 • Professor Peter Langemeyer ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

En ekstern komité bestående av tre medlemmer vurderer kandidatene etter gitte kriterier. Komiteens rangering av kandidatene og konklusjonen de kommer fram til, skal begrunnes.

Vinneren blir bekjentgjort og får tildelt prisen på 50.000 kr på de ansattes julebord 23. november.

Formålet med prisen

HiØs forskningspris tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved anerkjent forsknings- og kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og som har vist evne til å bygge opp forskningsportefølje over tid.

Prisen skal være en inspirasjon for andre og støtte til videre forskning og kunstnerisk virksomhet ved HiØ.

Kriterier for å få prisen

 • Publikasjonshistorikk siste tre år, med særlig vekt på internasjonale publiseringskanaler (publikasjonsliste)
 • Publikasjoner i anerkjente tidsskrift/forlag innen fagmiljøet
 • Internasjonal forskningsformidling
 • Betydning for miljøskapende og forskningsfremmende innsats
   
 • Les om vinneren av Forskningsprisen 2017

 

Publisert 30. okt. 2018 10:25 - Sist endret 30. okt. 2018 10:25