Nominerte til Formidlingsprisen 2018

Kjersti Lien Holte og Daniela Blauhut er nominerte til Høgskolen i Østfold sin pris for formidling.

De nominerte til HiØs pris for formidling: Kjersti Lien Holte ved Avdeling for helse og velferd (t.v) og Daniela Blauhut ved Avdeling for ingeniørfag.

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø.

Vinneren blir bekjentgjort og får tildelt prisen på 50.000 kr på de ansattes julebord 23. november.

Det er mottatt to nominasjoner til årets formidlingspris:

  • Førsteamanuensis Daniela Blauhut ved Avdeling for ingeniørfag
  • Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte ved Avdeling for helse og velferd

Kriteriene for formidlingsprisen

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold tildeles en forsker/kunstner/gruppe/fagmiljø som har formidlet forskningsbasert innsikt eller kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Definisjon på formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:

Med formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid menes at forskere/kunstnere formidler vitenskapelige eller kunstneriske resultater, arbeidsmåter og holdninger fra et spesialisert forskningsfelt/kunstnerisk utviklingsarbeid til personer utenfor feltet samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert/kunstnerisk argumentasjon.

Les mer om kriterier og tidligere vinnere av Formidlingsprisen

 

Av Nina Fredheim
Publisert 30. okt. 2018 09:11 - Sist endret 30. okt. 2018 09:11