Ønsker studentenes syn på studiekvaliteten

Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret starter 23. oktober 2018. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom, oppfordrer alle 2. årsstudenter til å svare på undersøkelsen.

– Studentene er en viktig stemme for HiØ i arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten på våre studier. Jo flere som svarer, desto mer troverdige blir resultatene. Derfor er det viktig at så mange som mulig deltar, sier rektor Hans Blom. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Studiebarometeret gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT. 

Undersøkelsen er tilgjengelig fra 23. oktober til 13. november kl. 12:00.

Sammenligning av studier og kvalitet

Studiebarometeret gjør det mulig for studenter å sammenligne eget studieprogram med tilsvarende studieprogrammer andre læresteder i Norge. 

Studentene ved Høgskolen i Østfold kan dermed i felleskap med studenter i hele Norge være med på å fortelle hva studentene mener kjennetegner god kvalitet i høyere utdanninger, løfte fram studier hvor man får dette til, og peke på felles utfordringer studenter står ovenfor.

– For HiØ er Studiebarometeret viktig fordi det gir nyttig informasjon om studentenes oppfatning av kvaliteten på studiene høgskolen tilbyr. Dette kan vi bruke til å løfte fram og lære av studier der kvaliteten er god, og gjøre nærmere undersøkelser og sette inn tiltak der resultatene viser at det kan være behov for forbedringer, sier Hans Blom.

Studiebarometeret dekker temaer om studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, læringsutbytte, studieinnsats, medvirkning, samt praksis.

Slik svarer du på undersøkelsen:

• En personlig lenke til undersøkelsen sendes til 2. årsstudenter via e-post 23. oktober.
• I perioden fram mot svarfristen vil studenter som ikke har svart, få en påminnelse via e-post/SMS med personlig lenke til undersøkelsen.
• Det tar 10-12 minutter å svare på undersøkelsen.

Forelesere og klassetillitsvalgte oppfordres til å sørge for at studentene får mulighet til å svare på undersøkelsen i forbindelse med undervisningen.

For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig, er det viktig at alle svarer!

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.studiebarometeret.no i februar 2019. 

Studiebarometeret er en viktig del av det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet ved HiØ.

Fakta om Studiebarometeret:

• Nasjonal spørreundersøkelse blant studenter hver høst.
• Resultater presenteres i portalen studiebarometeret.no
• Mulig å sammenligne studieprogram innenfor og mellom institusjoner.
• Portalen er et verktøy for studiesøkere som ønsker å finne informasjon om studentenes oppfatninger av kvaliteten.
• Nyttig for institusjonenes kvalitetsarbeid, og for studenter som er interessert i kvaliteten på studiet de går på. Institusjonene får anonymiserte rådata og grafiske rapporter fra NOKUT.

Aktuelle lenker:

Studiebarometeret

Svar på studentundersøkelsen

 

Publisert 22. okt. 2018 14:26 - Sist endret 22. okt. 2018 14:38