Utlysning – HiØs Utdanningskvalitetspris 2018

Høgskolen i Østfold vektlegger kvalitet i studier og utdanning. For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ.

Prisvinner i 2017 Serge von Arx

MOTTOK UTDANNINGSKVALITSPRIS I 2017: Akademi for scenekunst, ved professor Serge von Arx, fikk prisen for arbeid utført ved HiØs masterstudium i scenografi. Arkivfoto: Nina S. Fredheim, HiØ

Utdanningskvalitetsprisen på kr 50.000 tilfaller den fagenhet som prisvinneren tilhører, og skal brukes av prisvinneren til tiltak som videreutvikler utdanningskvaliteten.

Hvem kan nominere?

Forslag til priskandidater kan fremmes av ansatte ved HiØ, av fag- og studentutvalg, av Studentparlamentet, av fagavdelinger eller andre enheter ved høgskolen.

Forslaget må begrunnes og minimum inneholde:

  • Hvem som nomineres
  • Hvem som er forslagsstiller
  • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen.

I tillegg skal det legges ved dokumentasjon som underbygger nominasjonen.

Et eller flere av følgende kriterier skal innfris:

  • Tiltakene bidrar vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
  • Tiltakene utføres i aktivt samarbeid mellom studenter, undervisnings- og forskningspersonale og eventuelt andre aktører.
  • Tiltakene har ført til positive resultater i utdanningen.

Priskomiteen

  • Leder for Utvalg for utdanningskvalitet (UKU)
  • Leder av Program for undervisning, læring og studiekvalitet (PULS)
  • En studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet
  • En representant fra Studieenheten

Nominasjonen sendes på e-post til sekretær for Utvalg for utdanningskvalitet, Hedvig Maria Bergem: hedvig.m.bergem@hiof.no

Frist for innsending er onsdag 31.oktober. 

 

 

 

Publisert 10. okt. 2018 13:40 - Sist endret 10. okt. 2018 13:40