Flere kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningen enn tidligere

– Vi har svært gode opptakstall innen IT-utdanning og lærerutdanning. Dette er vi meget fornøyde med sier fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold. 

Studenter ved studiestart

Tallene fra årets opptak ble offentliggjort av Samordna opptak (SO) i dag. Det ble utgitt totalt 99 319 tilbud i SO i årets opptak.

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket ut totalt 2 988 tilbud om studieplass ved Høgskolen i Østfold. Dette er på nivå med fjorårets gode opptakstall.

Det er fortsatt et stort press på våre mest populære studier, med ventelister spesielt på helse- og sosialfaglige utdanninger, IT-studier, barnehagelærerutdanninger, bioingeniørstudiet, økonomifag og noen språkutdanninger. 

Totalt er det 3 827 søknader på venteliste til høgskolens studier.

Mange kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningene

– Våre søkertall i april viste en solid økning til grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold. Tallene viser at vi har en sterk posisjon i Østfold, der flesteparten av våre søkere kommer fra. Men vi er også tilfredse med å se en positiv utvikling de siste årene i antall søkere som bor utenfor fylket, sier fungerende rektor.

Ved begge grunnskolelærerutdanningene har antall tilbud økt siden fjoråret. Til grunnskolelærerutdanning 1-7 har det blitt sendt ut 67 tilbud om opptak, en økning på 43 %, mens det til grunnskolelærerutdanning 5-10 er det sendt ut 110 tilbud om opptak, en økning på 18 %. Det er altså flere kvalifiserte søkere i år enn i fjor.Til tross for gode tall, er det fortsatt noen få ledige plasser på disse studiene, så vurderer du grunnskolelærerutdanning bør du være rask med å søke, sier fungerende rektor.
Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Nytt opptakskrav til sykepleie

Fra og med opptaket 2019 er det krav om gjennomsnittskarakteren 3 i norsk og matte for å kvalifisere for opptak til sykepleierutdanningen.Ved hovedopptaket hadde vi 605 førsteprioritetssøkere til bachelorstudium i sykepleie, en nedgang på 25% sammenlignet med fjoråret. Nedgang i søkertall var forventet med bakgrunn i det skjerpede opptakskravet.

I fjor var 83 % av førsteprioritetssøkerne kvalifiserte, men i år var kun 55 % av førsteprioritetssøkerne kvalifisert.

Til tross for nedgang i både søkertall og andel kvalifiserte søkere har vi allikevel solide opptakstall til bachelorstudium i sykepleie. Det er gitt ut like mange tilbud i år som i fjor, og vi har fortsatt mange søkere på venteliste. Antall på venteliste har gått ned fra 1593 i fjor til 381 i år. Poenggrensen er noe lavere i år enn i fjor, både i ordinær kvote og i førstegangsvitnemålskvoten.

Ledige studieplasser

Høgskolen i Østfold har noen ledige studieplasser ved enkelte studieprogram.

– Her er det viktig at de som ikke har kommet inn på det de søkte på, eller ikke rakk å søke innen 15. april, går inn på www.samordnaopptak.no sine sider hvor de finner oversikt over alle studiene som har ledige plasser, sier fungerende rektor.

Utlysningene på ledige studieplasser vil bli oppdatert hele sommeren fram mot studiestart.

– Ettersom det er førstemann til mølla som gjelder, lønner det seg å være tidlig ute, da det er få plasser og de fylles fort sier Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Forberedt på frafall 

HiØ har totalt gitt ut flere tilbud enn antall planlagte studieplasser, det utgjør i gjennomsnitt 1,8 tilbud per studieplass. Erfaringsmessig takker mange nei til studieplass, eller trekker seg fra tidligere bekreftet studieplass. Såkalt overbooking er derfor nødvendig for å få fylt opp studieplassene.

– Det er viktig for den enkelte student at de vet på et så tidlig tidspunkt som mulig at de har fått plass og kan forberede seg på det. Av erfaring vet vi at det hvert år er endringer helt frem til studiestart i antall studenter som beholder plassen sin, dette må vi ta høyde for ved å sende ut flere tilbud enn vi har studieplasser. Årsaker til at folk faller fra kan blant annet skyldes at de velger å takke ja til en annen studieplass, eller en endring i sin livssituasjon, forklarer Jelsness-Jørgensen.

Studiestart ved Høgskolen i Østfold, er tirsdag 13. august. Denne dagen avholdes det åpningsdagsarrangement i både Halden og Fredrikstad.

Kontaktperson for presse/media:

Portrettfoto: Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Fungerende rektor 
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
tlf: 473 35 947

Mer informasjon

Av Tore Petter Engen
Publisert 23. juli 2019 11:00 - Sist endret 23. juli 2019 16:34