Høgskolen i Østfold 25 år

1. august 2019 er det 25 år siden Høgskolen i Østfold ble etablert. Her er et historisk tilbakeblikk, med flere glimt fra høgskolens foto- og nyhetsarkiv.

Her vises fire bilder av høgskolens studiesteder i Østfold, og den nye Svinesundsbrua.

Mye skjer på 25 år. Og tusenvis utdannes ved Høgskolen i Østfold. Foto: Bård Halvorsen

I løpet av et kvart århundre har Høgskolen i Østfold blitt dobbelt så stor:
• I 1994 hadde Høgskolen i Østfold 3.350 studenter og 314 årsverk
• I 2018 hadde Høgskolen i Østfold 7.775 studenter og 570 årsverk

Antall ansatte og studenter har utviklet seg slik de siste årene:

  2016 2017 2018
Antall ansatte (i årsverk) 531 545 570
Antall studenter (totalt) 6.767 7.122 7.755

25-åringen HiØ har utvilsomt vokst, blitt mer moden, fått gode venner og nye konkurrenter.
Studentene våre har fått nye studier, studentboliger, studielokaler og utvekslingsmuligheter.
Våre ansatte har økt sin kompetanse. Antall professorer har økt fra håndfull til halvt hundre.
Høgskolen tilbyr nå over 100 studier, deriblant 28 bachelorutdanninger og 14 masterstudier. 

Alt starter et sted: I 2011 åpnet høgskolen studieåret med musikalsk DJ-underholdning av Magnus Høiberg, da nasjonal by:Larm-kjendis som Final, nå verdenskjent som Cashmere Cat, låtskriver og produsent for artistene Kanye West, Arian Grande, Justin Bieber m.fl.

Velkommen til nye HiØ

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med studiesteder i Halden og Fredrikstad:
• Studiested Halden hadde 5.039 studenter og 398 ansatte på Remmen, våren 2019
• Studiested Fredrikstad samlet da 2.736 studenter og 231 ansatte på Kråkerøy


Studentene våre har fått lengre studier, karrieredager, studieverksted, ferdighetssenter og tilgang på teknologi og læringsressurser som ingen hadde hørt om på 90-tallet.

Her følger historien om hvordan Høgskolen i Østfold ble til, år for år:

Høgskolen i Østfold samlet fra 1. august 1994 fylkets fem høgskoler:
• Sykepleierskolen i Østfold fra 1955
• Halden lærerskole fra 1963
• Østfold ingeniørskole fra 1965
• Østfold distriktshøgskole fra 1977
• Østfold vernepleierhøgskole fra 1980

Samling for flere utdanningssøkere

Våren 1994 hadde Norge 98 statlige høgskoler. De ble slått sammen til 26 større enheter.

Bakgrunnen var følgende: 
• Norge hadde en høy andel arbeidsløse, også blant ungdom
• Reform 94 gav ungdom rett til 3-årig videreutdanning; Norge ville få flere studenter
• Ny teknologi og nye behov fra næringsliv og velferdstjenester, krevde også fornyelser

Behov for mer plass krevde også Reform 97 (tiårig skole), og 5-årig lærerutdanning.(HA fra 1991): Utdanningsminister Gudmund Hernes så behov effektivisering og nye tiltak.

 
Rektor Irene Dahl Andersen og høgskoledirektør Wiktor Tvete ledet i flere år prosessen som skulle endre, samle og styrke Høgskolen i Østfold. Den har reist seg fra nedlagte industrianlegg, a´la maleriet som kontorsjefene Turid Søland (HS), Leif Nyland (IR) og Tore Petter Engen (IT) sitter foran. Og rundt våre nye campus/lokaler har det også reist seg hundrevis av studentboliger.

Høgskolen i Østfolds 25 første år

Ved oppstarten var høgskolen spredt 5 steder i tre byer, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.

Nye lokaler var ikke vårt 1. kjennetegn. Fornyelser hjalp, selv om ingen nybygg ble for store:
• Kværner Eiendom åpnet i 1991 nye lokaler bak FMVs administrasjonsbygning på Kråkerøy.
• I 1993 tok Halden lærerskole i bruk nye lokaler; Palmehaven, med kontorer og klasserom.
• Samme år startet Halden kommune å bygge ny bygning for ledelsen til Høgskolen i Østfold.

 
Øverst: Studiesteder i Fredrikstad (t.v), Gamlebyen (innfelt) og Remmen i Halden.
Nederst: «Tuneteknikeren» i Sarpsborg og Distriktshøgskolen, i Halden sentrum.

Dette skjedde i 1994-1999:
• 1. august 1994 er startdato for Høgskolen i Østfold, med Gunnar Montelius som rektor og Wiktor Tvete som høgskoledirektør. Fellesadministrasjonen for Høgskolen i Østfold har såvidt fått ta i bruk den nye kontorbygningen på Remmen.
• I 1996 starter Akademi for figurteater i Gamlebyen som en del av Høgskolen i Østfold.
• Studentsamfundet i Halden tar i bruk byens studenthus, ved å arrangere UKA med studentrevyer og kjente band som CC Cowboys, DumDum Boys, DeLillos og Kaizers Orchestra.

Dette skjedde i år 2000:
• Høgskolens nye anlegg i Halden vises fram som modell i tre. 
• Nye studentboliger tas i bruk på Bjølstad i Fredrikstad.

• Lærerstudentene ved Høgskolen i Østfold er de eneste i landet som kan være tilkoblet internett så lenge de vil, takket være unik avtale med Telenor.


• Nye lærerstudenter får ta del i prosjekt "Ny lærerutdanning" ved Høgskolen i Østfold. 

– Undervisningen blir basert på bruk av bærbar PC, internett og en nær tilknytning mellom teori og praksis, sier Hans Petter Wille, dekan på lærerutdanningen. Der var Odd Eriksen (på bildet) blant pionerene bak det pedagogiske IKT-prosjektet.

Dette skjedde i 2001:
• Avdeling for ingeniørfag etablerte studiet "Teknisk design" med 70 søkere til 25 studieplasser og deler av undervisningen i Moss.
• Avdeling for helse- og sosialfag starter opp 3-årig barnevernspedagogstudium
.
• Studenthuset i Halden får besøk av The Waterboys, Madrugada, Håkan Hellstrøm, Kari Bremnes og Kjetil Bjørnstad.

• Statsminister Jens Stoltenberg åpnet studieåret med løfte om å bygge en ny høgskole i Halden.

Bildet viser Jens Stoltenberg i mørk dress med kritt på, som han fikk fra skuespillerne rundt han, hvor det også står pressefotografer.

«Åpning med fin ramme» og dress som ble renset: Presse og kritthvite scenekunststudenter stod klare da statsministeren ankom Remmen. – Vårt mål er å få til en flott, ny høgskole - slik at dere studenter og ansatte har noe å glede dere til, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin åpning av HiØs studieår 2001-2002.
 

Dette skjedde i 2002:
• I august starter HiØ sosionomutdanning med 33 studenter.
• Hovedfag i spesialpedagogikk blir etablert ved HiØ.

• Høgskolen innfører bachelor- og mastergrader.
 

Dette skjedde i 2003:
• Akademi for figurteater endrer navn til Akademi for scenekunst.

• Høgskolens fellesadministrasjon flytter til Halden sentrum p.g.a. utbyggingen på Remmen.
• Halden er Norges billigste sted å studere, ifølge en undersøkelse Dagbladet publiserer.

• Kaizers Orchestra avslutter UKA i Østfold etter studentrevy, og konserter med Bertine Zetlitz, Thomas Dybdal, Håkan Hellström, med flere.
• Knut Aarvak blir høgskolens første tilsatte rektor. Han er ekstern søker med bakgrunn fra Østfoldforskning.

• Avdeling for lærerutdanning utgir boken "40 år med lærerutdanning i Halden".
• Høgskolens faglige ledergruppe fra 1999 oppsummerer sine erfaringer i notatet "Veien videre". De skriver bl.a: Det er bedre å bli en god høgskole enn et dårlig universitet.


• Mandag 18. august tar høgskoledirektør Wiktor Tvete første spadestikk for HiØs utbygging på Remmen.

 
Høsten 2003 signeres høgskolens første mastervitnemål, til Harald Holone, nå dekan for IT.
Femten år etter, passerte Høgskolen i Østfold 1000 masterstudenter alene i studieåret 2018.

Dette skjedde i 2004:
• Vi kan skaffe hybler til alle HiØ-studenter, sier Mette Bakken. Direktøren for Studentsamskipnaden i Østfold åpnet 52 nye boliger på Stadion i Halden.

• 222 kunstnere fra hele landet deltok i konkurransen om utsmykning av nye HiØ Halden for 3,6 millioner kroner.

• 157 studenter og ansatte deltok på kick-off for læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold.

• Studentrevyen "Tenk om" innledet UKA, som ble avsluttet med Big Bang-konsert.

• Under Lærerstevnet i Østfold med 1750 deltakere arrangerte lærerutdanningen IKT-messe på Remmen med 30 utstillere.

• HiØ-student Endre Stensrud fisket en laks på 12,5 kg i Halden. Hans prosjektoppgave viser fiskens kår langs Iddefjorden.

• Vi må vinne kampen om de beste hodene, sa Paul Chaffey fra NHO på HiØs EU-seminar

• Birgitta Næss ble tilsatt som høgskoledirektør for HiØ. Hun var personaldirektør hos oss HiØs første 10 år.Dette skjedde i 2005:
• Nasjonal senter for fremmedspråk i opplæringen ble åpnet ved HiØ i Halden 21. juni av statsråd Kristin Clemet (H).

• Fredrik Sandberg (på bilfotografiet under) er med i blant HiØs ingeniørstudenter, som bygger bilen han designet til et baneløp i Frankrike.

• Studentrevysjef Ida Kirkerød og UKA-sjef Lars Vemund Solerød hilser velkommen til UKA og konsert med Gåte. 
• – Vi merker at Malawi er et av verdens fattigste land, sier HiØs lærerstudenter i Malawi. Der fikk de også møte Norges kronprinsesse Mette Marit.

• Høgskolens tre avdelinger i Halden ble samlet på Remmen etter at vårsemesteret var over.

2005: De første studentene tar i bruk det nye høgskolesenteret i Halden. På Svinesund åpnes ei ny bru, i den anledning deltar høgskolen på Svinesundsløpet og på utstillingen ved nybrua, med ny design fra HiØs ingeniørstudenter. Margit Millstein og Lars Haakon Simonsen viser der fram ny bil-, båt- og campingvogndesign før nybrua ble åpnet for E6-trafikken mellom Norge og Sverige.


Dette skjedde i 2006:
• Høgskolens nye studiested i Halden stod klart og ble offisielt innviet 15. september av utdanningsminister Øystein Djupedal (SV).

• Østfolds studenter har hatt internettradio i 4 år. Nå blir Radio Samhald i Halden en del av Studentradioene i Norge.

• Leder EU-prosjekt: Helge Ramsdal fra HiØ skal lede et norsk forskerteam, som vurderer psykisk helse i åtte land.

 
• Start Her: Vår høgskole stiller i front som én av 350 utstillere fra 22 land på Norges største utdanningsmesse.

 

• Film fra 2006 om Høgskolen i Østfold, nytt høgskolesenter m.m.

 
I Halden er Johanne Ostad med på lede etableringen av Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Fremmedspråksenteret har seks medarbeidere når nye lokaler tas i bruk ved Høgskolen i Østfold, Halden fra august 2006.

Dette skjedde i 2007:
• HiØ-styret vedtok 29. januar å flytte ingeniørutdanningene til Fredrikstad. Et stort antall tilhørere applauderte.

• 90 små barn besøkte HiØ under prosjekt "Arenaer for utforskning", hvor førskolelærerstudentene medvirket aktivt.

• I desember inngår HiØ avtale om å utrede fremtidig samarbeid med universitetet på Ås og høgskolen i Vestfold og Buskerud, fra 2008 kjent som Oslofjordalliansen.


Dette skjedde i 2008:
• Åpen dag ved Høgskolen i Østfold samler mange ungdommer, som vil se nærmere på vårt studietilbud.

• Blant HiØ sykepleierstudenter har daglig bruk av internett økt fra 61 prosent i 2003 til 87 prosent i 2008.

• Ny E6 og flyplass kan gjøre Østfold til Norges fremste vekstfylke. Dette er starten på noe helt nytt, sier NHOs direktør under samlingen som Østfold Nyskapningsnettverk arrangerer på HiØ.
Dette skjedde i 2009:
• Den 2. februar holdt Jonas Gahr Støre foredrag om utenrikspolitikk. Aud Max i Halden var mer enn fullsatt.

• Harald Rønneberg fra TV2 viste under høgskolens Åpen dag flere av sine dristige eksempler på å ikke være redd for å prøve noe nytt, som å hoppe i Holmenkollbakken uten å være skihopper.
• I Fredrikstad stod en ny øvingsavdeling klar for våre studenter ved Avdeling for helse- og sosialfag.

• HiØ-revy i Fredrikstad: Mye sang og moro på Båthusteateret da Wibeche Nygård, John Skau og flere studenter framførte revyen "Gå planken...".

• Science center åpnet SCI-lab på høgskolen. Og regjeringen gav støtte til bygging av nytt vitensenter i Østfold.

• Like før jul flyttet HiØs Avdeling for ingeniørfag fra Valaskjold i Sarpsborg til Kråkerøy i Fredrikstad.Dette skjedde i 2010:
• Avdeling for ingeniørfag flytter fra Sarpsborg til nye lokaler i Fredrikstad; Smia, der FMV bygde skip før.

• På Kråkerøy får også Akademi for scenekunst utbygd nye lokaler.

• 33 nye studentboliger innvies på Bjølstad nær HiØ, studiested Fredrikstad.

Dette skjedde i 2011:
• Akademi for scenekunst tok i bruk nye lokaler på Kråkerøy; Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.
• Bachelor i arbeids- og velferdsfag startet høsten 2011 med 30 studenter.
• Utdanningsmesse ble arrangert for første gang ved Høgskolen i Østfold i samarbeid med messeselskapet Ta Utdanning.
• Oslofjordhøgskolen ble kåret til beste navn for en eventuell ny høgskole for Vestfold, Østfold og Buskerud.

Dette skjedde i 2012:
• I mars 2012 valgte Høgskolen i Østfold å si nei til fusjon med Vestfold og Buskerud, etter 2 års utredning og diskusjon.
• Høsten 2012 åpnet Høgskolen i Østfold masterstudium i psykososialt arbeid
Her ser vi en samling bilder fra ny studentkro i Fredrikstad og nytt vitensenter i Sarpsborg
• Maja Michelsen (øverst til venstre) vant forskerduellen på Inspira Science Senter, hvor Bjørn Gitle Hauge (nederst til høyre) ble tildelt HiØs første formidlingspris på vitensenteret som han var med på å skape i Sarpsborg i lag med bl.a Erling Strand (nederst til venstre).
• I Fredrikstad åpnet studentkroa Kranen SFO, som Herman Rekve Lund og 30 medstudenter bygde opp i løpet av et halvår på sin fritid.

Dette skjedde i 2013:
• For første gang tok Høgskolen i Østfold imot over 2.500 studenter ved høstens studiestart.
• Fire kvinner overtok som dekaner: Beathe Due for IT-utdanningene, Unni Hagen for lærerutdanningene, Mona Fineide for helse og sosialfag, og Kristina Lindh for økonomi, språk og samfunnsfag.
• Tommy Payne ble tilsatt i høgskolens nyopprettede stilling som læringsmiljøkonsulent.

Dette skjedde i 2014:
• Høsten 2014 startet Avdeling for lærerutdanning opp to masterstudier: Masterstudium i spesialpedagogikk, samt masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap.
• I august kunne 200 nye studentboliger innvies på Remmen i Halden. Og Makerspace begynner å ta form som IT-studentenes utviklerverksted.
• I september fikk høgskolen besøk av Anna Brasseur. Presidenten i Europarådet holdt foredrag om uroen i Europa, og et opprop mot politisk ekstremisme.

Dette skjedde i 2015:
• I januar starter masterstudium i scenografi ved Akademi for scenekunst.
• HiØ VIDERE etableres som høgskolens enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning.
• I september åpnes Remmen studentby med sine 370 studentboliger, som fikk byggeskikkprisen i Halden.

Nytt sykehus, nye praksisplasser og nye studentboliger innvies:
– Jeg kunne godt tenke meg til å jobbe her som ferdigutdannet sykepleier, sier student Lisa Marie Håbu (øverst til høyre) rett etter at Norges nyeste sykehus ble tatt i bruk.
Nina Synnøve Thorsen og Lisa Marie Håbu var da sykepleierstudenter ved høgskolen vår.

Dette skjedde i 2016:
• I august innvies 202 nye studentboliger nær HiØ, på Bjølstad i Fredrikstad.
• Høgskolen etablerer egen forskningsenhet med Øystein Johnsen som HiØs første forskningsdirektør.
• To skoler i Østfold overtas av HiØs mest erfarne lærerstudenter. Og ti øvrige lærerstudenter beskriver 5 ukers praksis i Afrika som en fantastisk reise og læring for livet.

Dette skjedde i 2017:
• Høgskolen i Østfold starter opp 5-årige grunnskolelærerutdanninger.
• Master i avansert sykepleie etableres ved Avdeling for helse og velferd.
• I desember 2017 tas en ny bygning med 50 kontorplasser i bruk.

Dette skjedde i 2018:
• Akademi for scenekunst starter opp Masterstudium i performance.
• Høgskolestyret vedtar at HiØ skal arbeide for å få etablert doktogradsprogram for fagområdet «Det digitale samfunn», med mål om å sende NOKUT søknad senest i 2021.
• Høgskolen i Østfold passerer for første gang 1.000 masterstudenter blant alle som har fått studieplass.

Bilder viser faddere som hjelper nye studenter til å finne fram ved Høgskolen i Østfold de første dagene etter studiestart.

Trygg og god studiestart: Fadderukene har for høgskolens nye studenter i 10 år vært et viktig bidrag til å velge samhold framfor ensomhet ved studiestart i nytt studiemiljø. Flere enn dagens studentleder har via solid frivillig innsats satt spor i studiehverdagen.

Høgskolens ledere

Her er en kort oversikt som viser noen av høgskolens ledere HiØs første 25 år.

Rektorer
1994-1996: Gunnar Montelius (valgt)
1996-2003: Irene Dahl Andersen (valgt)
2003-2005: Knut Aarvak (ansatt)
2005-2012: Elin Nesje Vestli (valgt)
2012-2018: Hans Blom (valgt)
2019-2021: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (valgt)

Bildet viser de seks personene som har vært rektorer ved Høgskolen i Østfold.

Høgskoledirektører
1994-2003: Wiktor Tvete
2003-2009: Birgitta Næss
2009-2019: Carl-Morten Gjeldnes

Bildet viser de tre personene som har vært høgskoledirektører for Høgskolen i Østfold

Studentledere 
2000: Bjørnar Klausen
2001: Arnfinn Breda

2002: Lise Sørlie

2003: Monita Skaali

2005: Renée Elisabeth Dalan

2007: Ida Skjerve

2008: Elin Marie Johannessen

2010: Caroline Stranger
2013: Jahnne Feldt Hansen
2014: Herman Rekve Lund
2015: Stian Aasberg Johansen
2016: Fredrik Skjerve
2017: Nikolai Refshal/Eva Victoria Øygard
2018: Fahad Said
2019: Preben Reinaas Rotlid

Kuriosa, kunst, kultur og intern info

Høgskolen har på ulike områder satt kulturelle spor i fylket vårt, både internt og eksternt. Dette var bieffekter flere håpet på da Ottosenkomiteen ville la distriktshøgskolene blomstre.
I så måte er det interessant å bla gjennom gamle arkiv av høgskolens ulike infokanaler, det være seg om de ble utgitt på nett eller papir, som «HøIT» fra IT-miljøet vårt siden 1983, «Studentavisa» - på papir før Facebook kom, «Bølgebryteren» for høgskolens ansatte nær Glomma på Kråkerøy, eller «Remmenrautet» og «HLH-nytt – Husorgan for ansatte ved Halden lærerhøgskole».

Mye vet vi om Akademi for scenekunst og aktuell statlig kunst tilført ved nye byggeprosjekt.
Mindre omtalt er fylkets kulturelle utbytte av å ha hatt flinke studenter og HiØ-ansatte som i mange år har vært tilknyttet våre utdanninger innen musikk, kunst- og håndverksfag.

Bildene viser historiske, kulturelle hendelser fra Høgskolen i Østfold

Mye idrettsglede blant høgskolens studenter ved studiestart og resten av studietida.

Mange klubber og topplag har hentet utmerkede utøvere fra HiØ.
Innen bedriftsidretten har høgskolen vært aktiv lenge. 
Sykepleierutdanningen i Fredrikstad hadde eget håndballlag.

Her vises fire bilder av revyer og andre kulturelle arrangement ved Høgskolen i Østfold

Haldenstudentenes Theaterselskab gjorde seg lenge bemerket på scenene der Verdensfestivalen for amatørteater hadde sin hovedforsamling, på Samfundet.
HS-revyene i Fredrikstad har blitt spilt både på høgskolen og ute på revyscenene.

Filmklubben Gilda ved HiØ, som ledes av «kinosjef» Jan Moren på Remmen, nærmer seg filmenes alder. Jan har opp gjennom årene vist mange studenter og ansatte høydepunkt fra langfilmens klassikere, over 30 år gamle filmer fra ulike genre, frie for offentlige visninger.

Vi avslutter med et kuriøst minne om «Torleivs karakterskala»:
Da bokstavkarakterene ble innført, forklarte prorektor Torleiv Jahnsen karakterene slik:
A = alle tiders. B = bra. C = cirka så der. D = dårlig. E = elendig. F = forferdelig.

Synes du denne artikkelen om HiØs historie ble forferdelig/kort, kan du f.eks. lese Erling Solerøds bok «40 år med lærerutdanning i Halden» (2003), eller Ivar Bjørndals  bok «Vekst og omveltning» (2018) – som blant annet beskriver høgskolens historie i kapittelet «Fem høyskoler ble til en». IT-avdelingens digitale forhistorie er det også lenke til nedenfor.

Informasjon om Høgskolen i Østfold, med oppdaterte tall & fakta, er tilgjengelig flere steder.
Årsmagasin 2018, nå klar på papir, finnes i posthyllene til alle HiØ-ansatte i ettermiddag.

Bilder viser avslutningsseremoniene Høgskolen i Østfold arrangerte i Halden og Fredrikstad i juni 2019.

Om vel en uke er det ny studiestart for mange nye studenter og ansatte:
Vi ønsker den store HiØ-familien gratulerer med høgskolens 25-årsdag 1. august 2019 med denne «buketten bilder» fra årets avslutningsseremonier i Halden og Fredrikstad. 

Aktuelle lenker:

Om Høgskolen i Østfold
Årsmagasin 2018 for Høgskolen i Østfold (PDF)
IT-avdelingens første 20 år  
 

Av Bård Halvorsen
Publisert 1. aug. 2019 06:00 - Sist endret 24. juni 2020 10:54