Høgskolen med nytt ferdighetssenter

I 2021 tar Høgskolen i Østfold i bruk nye lokaler som nå er under oppføring ved siden av Smia i Fredrikstad. Den store nye bygningen vil i 3. etasje gi plass både til Idrettsmedisinsk testlaboratorium og et topp moderne Senter for simulering og innovasjon.

Høgskolens nye ferdighets- og simuleringssenter vil utgjøre 3. etasje i den nye bygningen «Dreieværste» ved Lørjekaja i Fredrikstad. Senteret får gangbru fra Smia og over til Dreieværste. På bildet: Smia til venstre. Dreieværste til høyre.

I november 2019 stod byggebrakkene klare og Høgskolen i Østfold signerte sammen med Fredrikstad kommune og Værste AS papirene som sørger for at høgskolen utvides med 2000 kvadratmeter. 

– For Høgskolen i Østfold er dette den største utvidelsen på ti år og et resultat av godt samarbeid med Fredrikstad kommune og Værste AS, sier høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes.

Bilde fra møtet da avtalen ble signert, fra venstre: Jon Erik Olsen, Trond Delbek, Carl Morten Gjeldnes, Nina Grønvold, Øivind Kvammen, Lill Andrea Just-Larsen, Inger Hjelmeland og Terje Grøndahl. Foto: Pernille Storhaug Dalene, Fredriksstad Blad

Moderne arena for høgskolens studenter

–  Det nye ferdighets- og simuleringssenteret blir tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid og simulering av hele pasient- og brukerforløpet. Studenter og ansatte i vil få mulighet til trening og simulering, individuelt og i team, i et moderne og fremtidsrettet miljø, sier Inger Hjelmeland. Hun har hatt ansvaret for utviklingen av høgskolens ferdighets- og simuleringssenter.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i over to år, sier Inger Hjelmeland. Hun leder prosjektgruppen sammen med kollega Marian Bringa Arntsen fra Avdeling for helse og velferd. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Det nye senteret vil blant annet inneholde:
• Operasjonsstue
• Intensivrom
• Akutt undersøkelsesrom
• Treningsleilighet
• Sengepost
• Et ensengsrom/smitterom
• Rom for kommunikasjonstrening
• Klasserom for 130 personer
• Idrettsmedisinsk testlaboratorium

Med samfunnet – for fremtiden!

Høgskolen har de senere år fått flere nye utdanninger og antall studenter er økende. 

– Det nye ferdighets – og simuleringssenteret blir et viktig tilskudd for tverrfaglig samarbeid, fagutvikling, forskning og innovasjon både for høgskolen og regionen, sier Inger Hjelmeland. 

– For Fredrikstad-samfunnet er dette et tydelig skritt for å signalisere at vi ikke har nølt når det gjelder å forsterke høgskolens kapasitet og nivå, sier Fredrikstads kommunedirektør Nina Tangnes Grønvold til Fredriksstad Blad. Her framhever kommunalsjefen for helse og velferd, Jon Erik Olsen, at høgskolens utvidelse blir et viktig bidrag til kompetansebygging i sektoren.

Om alt går som planlagt, vil det nye ferdighets- og simuleringssenteret stå klart 1. februar 2021. 

Aktuell lenke:

Senter for simulering og innovasjon

 

Publisert 20. des. 2019 14:00 - Sist endret 3. jan. 2020 10:04