Preben ny studentleder

Preben Reinaas Rotlid er valgt som studentleder ved Høgskolen i Østfold fra 1. juli 2019.

Bildet viser den nye studentlederen ved Høgskolen i Østfold.

OPPTATT AV ENGASJEMENT: – Aktiv medvirkning er noe jeg brenner for, sier Preben Reinaas Rotlid, tidligere studentrådsleder for lærerutdanningene. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Spennende vår: 
Den 20. mai leverte Preben bachelor om bærekraftig utvikling i kunst- og håndverksfaget.
Den 7. juni ble han valgt som studentleder ved Høgskolen i Østfold.

Mine beste år

Preben reiste fra Molde til Halden i august 2016 for å starte på lærerutdanningen etter et tips fra en kompis fra Molde, som også skulle studere ved Høgskolen i Østfold.

– Jeg har hatt tre av mine beste år ved Høgskolen i Østfold og ønsker at så mange andre studenter som mulig skal føle det samme, sier Preben, ei uke før han overtar studentledervervet.

Bildet viser Preben, nyvalgt studentleder ved Høgskolen i Østfold

Det siste semesteret har Preben Reinaas Rotlid vært læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget til Studentparlamentet i Østfold.

Som studentleder ønsker Preben å jobbe for økt medvirkning i studentpolitikken:

– Jeg vil jobbe for at det skal være lett og gøy å engasjere seg. Høgskolen i Østfold har mange ulike verv hvor studenter kan bidra til viktige endringer både for medstudenter og samfunnet.

– For meg er det viktig at studentene er best mulig representert, og at studentene virkelig får lov å sette sitt eget preg på vervet.

– I fjor høst foreslo jeg som studentrådsleder for lærerutdanningene at vi skulle uttale oss via resolusjoner. Jeg synes det er viktig at vi videreutvikler en studentpolitikk som faktisk fører til noe konkret. Vi har hatt mange gode studentpolitiske diskusjoner, men det er bare nå i det siste vi har begynt å få dette ned i dokumenter som faktisk kan brukes til å løse problemer vi sliter med.

Preben sitt engasjement startet allerede ved studiestart. Da startet han og en medstudent opp lokallag for Pedagogstudentene i Halden. Her ble han valgt landsstyrerepresentant og leder for et lokallag med 400 medlemmer. 

Lavterskel å engasjere seg

– Det skal være lav terskel å engasjere seg. Du skal ikke trenge å ha noe form for kompetanse eller erfaring for å tre inn i ulike verv her ved høgskolen, så lenge man er engasjert. Man kan jo være engasjert av ulike grunner, som at man ønsker å endre på noe, er misfornøyd eller ønsker et større sosialt nettverk, og lære mye nytt!
Preben henviser til det nasjonale Studiebarometeret. Som studentleder vil han absolutt jobbe for å øke scoren til Høgskolen i Østfold med hensyn til at studenter skal føle nytte av å engasjere seg, og føle at de har reell medvirkning i arbeidet med å utvikle høgskolen videre. 

Høgskolen i Østfold ønsker Preben og arbeidsutvalget lykke til med viktig arbeid for mange!
Ved siste opptelling hadde Høgskolen i Østfold 629 ansatte og i alt 7.775 studenter.

I Studentparlamentet får Preben med seg følgende i arbeidsutvalget:
• Per Oscar Wærnes fra IR ble valgt til nestleder
• Sarah Lunner fra IT ble valgt til læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget 
• Fahad Said fra IT ble valgt til utdanningskvalitetsansvarlig i arbeidsutvalget

Bildet viser den nye studentledelsen ved Høgskolen i Østfold. 
Ny studentledelse ved Høgskolen i Østfold samlet før sommerferien. 
Fra venstre: Læringsmiljøutvalgsansvarlig Sarah Lunner, leder Preben Reinaas Rotlid, utdanningskvalitetsansvarlig Fahad Said, nestleder Per Oscar Wærnes og organisasjonskonsulent Elise Ager. Privat foto

Av Bård Halvorsen
Publisert 25. juni 2019 12:29 - Sist endret 25. juni 2019 12:29