Pressekonferanse om opptaket til høyere utdanning

Fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er invitert til pressekonferanse sammen med Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tirsdag 23. juli kl 11. Hele pressekonferansen streames på denne siden.

Statsråd Iselin Nybø, med studenter fra Høgskolen i Østfold

FLERE LÆRERE TRENGS: Utdanningsminister Iselin Nybø informerte elevene ved Halden videregående skole 15. mars 2019 om læreryrket sammen med lærerstudentene Johanne Hedvig Løvli og Fredrik Skjerve fra Høgskolen i Østfold. Foto: Bård Halvorsen, HiØ.

Fra Høgskolen i Østfold vil fungerende rektor kommentere studentopptaket, sammen med ledelsen fra OsloMet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. I tillegg vil Silje Krogh Sarr, ny student ved Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, delta på vegne av høgskolen.

Tid: Tysdag 23. juli kl.11.00 – 12.30
Stad: OsloMet, Pilestredet 52, Oslo

Program 

Kl.11.00 – 11.35

  • Samordna opptak i Unit ved fungerande seksjonsleiar Geir Sverre Andersen presenterer tala
  • Statsråd Iselin Nybø kommenterer tala
  • OsloMet ved prorektor for utdanning, Nina Waaler, kommenterer sitt studentopptak
  • Universitetet i Bergen ved rektor, Dag Rune Olsen, kommenterer sitt studentopptak
  • Høgskolen i Østfold ved rektor, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, kommenterer sitt studentopptak
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet ved prorektor for utdanning og kvalitet, Wenche Jakobsen, kommenterer sitt studentopptak.
  • Kort kommentar frå nye studentar

Kl.11.35 – 12.30 

  • Høve til å intervjue statsråden, rektorar/prorektorar og nye studentar

Kontaktperson: Tuva Gaarder Nordlie (Kunnskapsdepartementet), epost tgn@kd.dep.no, mobil 93668715

Publisert 19. juli 2019 11:34 - Sist endret 19. juli 2019 11:34