Studenter overtok to skoler

I ei uke har lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold hatt ansvar for undervisning og ledelse av Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad og Gimle skole i Halden.

Fire foto viser noe av det 100 lærerstudentene fra Østfold har vært med på denne uka.

Lærerik uke: Inspeksjon, undervisning og ledelse har vært sentrale oppgaver for de 100 lærerstudentene som deltok på overtakelsen av Gimle og Haugeåsen skoler den siste uka. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

– Studentene overtar skolene og får prøvd seg som lærere før de selv skal ut i yrkeslivet, sier Magne Skibsted Jensen, høgskolens prosjektleder for skoleovertakelsene.

Her er to aktuelle "skoleeksempler" fra denne uka:

• På Haugeåsen ungdomsskole har 60 lærerstudenter undervist 480 elever.
• På Gimle skole var 3. årsstudent Kristoffer Holt Iversen leder på Gimle skole for Skolefritidsordningen med 12 studenter og mange barn.

Nedenfor finnes flere foto/eksempler fra skolene Gimle og Haugeåsen.

Stort ansvar for mange ungdomsskoleelever

Daniel Hoff underviser her en ungdomsskoleklasse i dataprogrammering. Daniel er fra Finnsnes i Troms og studerer nå 4. året på grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.


Jonas Magnussen har denne uka ledet Haugeåsen ungdomsskole fra rektors kontor sammen med Linda Solberg og Lena Kristin Magnussen.

– Nå retter jeg elevoppgaver, sier Stefan Hamre Ek, som tidligere har engasjert seg både i studentråd og arbeidet med å ta imot internasjonale studenter ved Høgskolen i Østfold.
– Denne praksisuka har jeg vært teamleder for høgskolens lærerstudenter på 8. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole.

Kristian Sether er også blant høgskolens 4. årsstudenter som har fått lære ungdomsskoleelevene i Fredrikstad bedre å kjenne den siste uka.
Her som hjelpelærer i kunst og håndverk, hvor elevene formet egen kunst av tråder mellom spiker hamret i fargerike plater.

"Uten mat og drikke....": Lærerstudentene Simen, Jonas og Malin solgte i storefri mat til ungdomsskoleelevene på Haugeåsen.

Vinteruke på Gimle skole ved Halden Ishall

Inspektør i storefri: Grunnskolelærerstudent Helene Hove Gjøs har denne uka vært med på å overta undervisningen og SFO på Gimle skole i Halden sammen med over 40 medstudenter fra Høgskolen i Østfold.

Lærer og klasseleder: Siw-Helen Larsen har blant annet vært lærer i matematikk og gym for en klasse på Gimle skole.

Siw-Helen Larsen er grunnskolelærerstudent 4. året ved Høgskolen i Østfold. Her veileder hun de unge elevene i deres gruppearbeid om geometriske figurer i matematikktimen.

Lærerstudenter som ledet Gimle skole:
Denne uka ble barneskolen ved Halden ishall blant annet ledet av "rektor" Anne Birgitte Støldal fra Bodø, samt "assisterende rektorer" Sandra Nyegaard fra Ås og Andrea Stordal fra Sarpsborg. 
Mandag formiddag denne vinteruka ordnet de strøing av is, kunngjøring av akeark, utdeling av melk, innkjøp av frukt, samt lister for vikarbruk, inspeksjoner, kjøkkentjeneste og mye, mye mer.

– Veldig spennende å få være SFO-leder ei hel uke, sier Kristoffer Holt Iversen, som går 3. året på HiØs grunnskolelærerutdanning. 
Denne uka har han hatt lange og lærerike dager som leder for 12 medstudenter og mange barn.

Fredag 25. januar klokken 12 overtar ansatte ved Gimle og Haugeåsen både elevene og ansvaret for sine skoler fra høgskolens lærerstudenter.

Aktuelle lenker:

Lærerutdanninger og pedagogiske fag

Alle studier ved Høgskolen i Østfold

Publisert 25. jan. 2019 07:00