Torunn ny biblioteksjef

Torunn Skofsrud Boger er ansatt som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold fra 1. november 2019.

Bildet viser Torun, som skal lede høgskolens bibliotek i Østfold.

– Vi er opptatt av at biblioteket skal være et godt sted for utvikling av forskning, undervisning og formidling, sier Torunn Skofsrud Boger, som vi her ser ved høgskolens bibliotek i Halden.  Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Torunn Skofsrud Boger ble i 2002 ansatt som bibliotekar ved Høgskolen i Østfold.

I 2013 ble Torunn avdelingsleder for høgskolens bibliotek i Halden.

I år har Torunn de siste månedene fått prøve seg som konstituert biblioteksjef, etter at Else Norheim ble pensjonist.

Vil utvikle biblioteket som læringsarena

Torunn Skofsrud Boger bor på Kråkerøy, men kommer fra Degernes i Rakkestad.

Siden hun var barn har hun visst at hun ville jobbe i bibliotek.

Som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold skal hun blant annet lede 17 bibliotekarer og 10 studentvakter.

Høgskolens bibliotekmiljø kjenner hun så godt, at det er ingen tvil om hva den nye biblioteksjefen ønsker seg videre.

– Moderne høgskolebibliotek skal være en god læringsarena og et fint sted for forskning, formidling og undervisning, sier Torunn Skofsrud Boger.

Sjef med fagbibliotek som hovedinteresse

– Hvilke bøker finner vi på den nye biblioteksjefens nattbord?

– Fagbøker, som disse, svarer Torunn og viser fram tykke bøker om bibliotekfaget, skrevet på engelsk.

– Hva var det med bibliotekarenes arbeid som fenget deg allerede som 2. klassing på barneskolen.

– De fine stemplene, svarer Torunn, og ler høyt.

Ikke så mange stempler å se på fylkets største fagbibliotek i dag, men daglig mange nok besøkende til å skjønne at studentene trives godt på høgskolens bibliotek.

– Høgskolens bibliotek har fått høye scorer på Studentbarometerets målinger. Dét er inspirerende for arbeidet vårt videre.

Samarbeid med fagavdelingene

– Hva tror du blir viktig for bibliotekene framover?

– Samarbeid med andre, svarer Torunn. Som eksempler nevner hun samlokalisering med PULS og Læringsstøttesenteret, og Studieverkstedene samt IT-vaktens nære tilknytning til bibliotekene både på Remmen og Kråkerøy. Biblioteket er en del av Forskningsenheten, og samarbeider tett med de ulike fagavdelingene ved HiØ.

Det er noen år siden Torunn i 2. klasse svarte «jeg vil bli bibliotekar» på stiloppgaven «Hva jeg vil bli når blir voksen».

Etter den stiloppgaven har Torunn blant annet tatt mellomfag i engelsk, blitt mamma til tre, og tatt master i organisasjon og ledelse.

Bilder fra høgskolens bibliotek i Halden og Fredrikstad

biblioteket

Aktuell lenke:

Bibliotekets nettsider ved Høgskolen i Østfold
 

Av Bård Halvorsen
Publisert 17. okt. 2019 07:00