Utdanningsmesser og skolebesøk

Mye folk på årets utdanningsmesse i Halden: Neste messe som Høgskolen i Østfold deltar på finner sted i Oslo Spektrum 13. og 14. februar 2019.

Bildet viser ungdom som går inn på utdanningsmessen ved Høgskolen i Østfold i Halden.

10 og 11. januar besøkte skoleklasser fra hele fylket utdanningsmessen ved Høgskolen i Østfold.

Høgskolens studietilbud gjøres synlig flere steder i år:
• I Halden besøkte flere tusen elever messen på høgskolen vår i forrige uke.
• I slutten av januar får videregående skoler besøk av Høgskolen i Østfold.
• I Oslo Spektrum 13-14. februar deltar Høgskolen i Østfold på messen «Utdanning og karriere».

Nettsiden hiof.no/studier beskriver alle studier ved Høgskolen i Østfold.

Årets utdanningsmesse i Halden


På utdanningsmessen i Halden: Informasjon om høgskolens studietilbud ble blant annet gitt av studentene Marianne Kalberg Wiggen (t.v), Hamdi Ahmed og Kathrine Nygaard-Hansen.

Godt besøkt: «Velg smart» het foredraget om høyere utdanning som Jo Ese holdt i Aud Max for mange studiesøkere under årets messe ved Høgskolen i Østfold.

Stor aktivitet på utdanningsmessen og mange elever fra Østfolds ungdoms- og videregående skoler som fikk seg en luftig tur nedover etasjene i høgskolens Store vrimle i Halden. Alle foto: Bård Halvorsen, HiØ

Publisert 15. jan. 2019 10:09 - Sist endret 15. jan. 2019 10:24