Dette sier tidligere HiØ studenter: Fikk jobb og relevant kompetanse

Mange av studentene som har gjennomført gradsstudier ved Høgskolen i Østfold gikk rett fra skolebenken og til en jobb som matchet utdanningen deres.

Bildet viser en avgangsseremoni for studenter ved Høgskolen i Østfold.

RETT FRA SKOLEBENKEN TIL ARBEIDSLIVET: Tidligere gradsstudenter ved Høgskolen i Østfold oppgir i en undersøkelse at studiene ga både jobb og relevant kompetanse. Illustrasjonsbilde viser en tidligere avgangsseremoni for studenter ved HiØ. (Foto: Bård Halvorsen HiØ)

Det kommer frem av en kandidatundersøkelse utført blant studenter som har avlagt en bachelor- eller mastergrad ved Høgskolen i Østfold mellom høsten 2016 og våren 2019.

Av de som deltok oppgir 51 prosent at de fikk seg jobb før fullført utdanning og 50 prosent oppgir at de fikk tilbud om stillingen de søkte på.

Av undersøkelsen fremgår det også at åtte av 10 tidligere studenter mener gradsstudiene de tok ved HiØ var relevante når de startet i arbeidslivet. Nesten ni av 10 studenter mener utdanningen var relevant for nåværende stilling og syv av 10 mener oppgavene de har i sin nåværende jobb krever det utdanningsnivået de selv har.

Blant de som svarte på undersøkelsen oppgir 58 prosent at de fikk jobb ved fullført utdanning. Sammenliknet med andre universiteter som har gjennomført kandidatundersøkelse så plasserer det HiØ i det øverste sjiktet når det gjelder hvor fort studentene får jobb.

Hjelp til å bli bedre

Formålet med kandidatundersøkelsen er blant annet å kartlegge

  • uteksaminerte studenters overgang til arbeidslivet
  • studienes relevans for arbeidslivet
  • hvordan studentene vurderer egen utdanning
  • avdekke suksessfaktorer for en god karrierestart

Ved å gjennomføre kandidatundersøkelse ønsker høgskolen å få en bedre oversikt over hvordan studentene opplever overgangen fra studier til arbeidsliv. Åtte av ti som deltok oppgir at de alt i alt er tilfredse med utdanningen de har tatt ved HiØ.

GLAD FOR STUDENTENES TILBAKEMELDINGER: Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

 

- Dette er positive resultater. Samtidig er det flere ting i rapporten som gir oss en god pekepinn på hva vi skal jobbe videre med, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Det er første gangen HiØ gjennomfører en kandidatundersøkelse. Svarprosenten var på 27 prosent og inkluderer svar fra totalt 735 tidligere studenter ved HiØ.

Ønsker seg mer praksis

HiØ-rektoren påpeker at flere av de tidligere studentene oppgir at ønsker seg både mer praksis og praktiske ferdigheter i studiene, men også aktiviteter knyttet mot arbeidslivet. Graden av obligatorisk praksis varierer mye fra studieprogram til studieprogram.

Av de som svarte på undersøkelsen oppgir 44 prosent at de har hatt obligatorisk praksis i løpet av studiet. 24 prosent har hatt oppgavesamarbeid med en virksomhet, mens 26 prosent sier de ikke har hatt kontakt med arbeidslivet som en del av studiet sitt.

I undersøkelsen ble de tidligere HiØ-studentene bedt om å komme med forslag til hvordan høgskolen kan ruste dem enda bedre til møtet med arbeidslivet. I tillegg til mer praksis ønsker de seg:

  • flere valgfrie emner som retter seg mot arbeidslivet
  • flere konkrete caser
  • gjesteundervisere fra arbeidslivet
  • oppgaveløsning i samarbeid med virksomheter
  • høyere grad av tverrfaglighet

- Dette er svært nyttige innspill som institusjonen kan ta med seg i arbeidet med å videreutvikle og styrke læringsinnhold og relevans i studieporteføljen, forteller HiØ-rektoren.

Funnene i undersøkelsen tyder også på at kontakten med arbeidslivet i regi av studiet, for mange studenter har vært viktig for veien videre. Blant studentene som deltok i undersøkelsen oppgir 42 prosent av de fikk jobbtilbud av virksomhetene de samarbeidet med eller hadde studierelatert praksis hos.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 22. des. 2020 13:45 - Sist endret 22. des. 2020 13:45