Gratis IKT-kurs for arbeidsledige og permitterte

Høgskolen i Østfold tilbyr fra 15. juni til 1. september et gratis IKT-kurs, som har permitterte og arbeidsledige som primære målgruppe, men kurset er også åpent for andre interesserte.

– Alle deltakere får god veiledning og raske tilbakemeldinger i løpet kurset, sier kursansvarlig Magnus Nohr, som vi her ser sammen med Irina Engeness ved ett av flere opptaksstudio ved Høgskolen i Østfold. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Innføring i IKT er et nyutviklet kurs som Høgskolen i Østfold tilbyr gratis via nett i 2020.

– Dette kurset er et av høgskolens bidrag til koronadugnaden i Norge, sier Magnus Nohr.

Kursdeltakere oppfordres til å melde seg på så snart som mulig, og innen 1. september.

Innføring i IKT

«Innføring i IKT» er et kurs som gir innføring i digital kompetanse for arbeidslivet og er en ren nettbasert etterutdanning. 

Kurset består av 10 moduler, med 3-7 praktiske oppgaver som skal leveres pr modul. 

– Du trenger ingen forkunnskaper innen IKT for å starte opp, sier Magnus Nohr, og tilføyer:

– Etter kort tid vil du imidlertid kunne ta i bruk ulike digitale verktøy i din hverdag. 

Kursbevis utstedes for de modulene som har godkjente innleveringer.

Kurset kan også kombineres med jobb

Den primære målgruppen for denne etterutdanningen er permitterte og arbeidsledige som ønsker kompetanseheving, men kurset er også åpent for andre interesserte.

Etterutdanningen har en stor grad av fleksibilitet og deltakerne har dermed mulighet til å fullføre kurset i løpet av kort tid. 

Alternativt kan kompetansehevingen gjennomføres i kombinasjon med jobb.
 
Digital kompetanse er en grunnleggende kompetanse som trengs både i dagens og morgendagens arbeidsliv.

Koronapandemien har vist bedriftenes behov for ansatte som behersker IKT og kan kommuniserer digitalt ved å fornye sine ferdigheter.

De grunnleggende ferdighetene får du ved å delta på kurset «Innføring i IKT».

Aktuelle lenker:

Innføring i IKT

Kurs ved HiØ VIDERE

Publisert 24. juli 2020 12:00 - Sist endret 7. aug. 2020 09:29