Informasjon om Koronaviruset (Covid-19)

Denne siden inneholder praktisk informasjon og forhåndsregler i forbindelse med det nye koronaviruset. Siden vil ble jevnlig oppdatert ved behov.

Høgskolen i Østfold følger med på utviklingen og samarbeider med Stamina Helse. Foreløpig vurderes situasjonen slik at det holder å følge reiseråd fra UD og Folkehelseinstituttet, samt følge ordinære hygienerutiner.

Hvem skal holde seg hjemme/karantene?

Ansatte og studenter kan bli bedt om å holde seg hjemme. Foreløpig legger HiØ seg på samme retningslinjer som de gitt av Folkehelseinstituttet. Disse retningslinjene følger i neste avsnitt. Det vil løpende bli vurdert om vi som institusjon skal ha strengere retningslinjer i forhold til frivillig karantene.

Alle som har fått beskjed av helsemyndigheter om å holde seg hjemme, skal ikke møte opp i høgskolens lokaler. 

Studenter, ansatte eller tilreisende fra området

Anbefalinger vedrørende personer som har vært i områder med smitte, så er det per i dag ikke holdepunkter for at en person som ikke har symptomer skal holde seg borte fra arbeid.

Følge vanlige hygienetiltak:

  • Hoste i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken
  • Vaske hender
  • Føler man seg dårlig, ha lav terskel for å oppsøke medisinsk hjelp. Det anbefales telefonkontakt med legen før man kommer til undersøkelse.

Studenter og ansatte som er på reise i høyrisikoområder og som kan befinne seg i områder med spredning

  • Følge instrukser fra lokale myndigheter
  • Vi oppfordrer alle til å følge UDs reiseråd på området, og sjekke disse ofte. Utenriksdepartementet fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon samt nyheter, da situasjonen raskt endrer seg.  
  • Føler man seg dårlig, ha lav terskel for å oppsøke medisinsk hjelp. Det anbefales telefonkontakt med helsepersonell før man oppsøker lege.
  • Følge vanlige hygienetiltak
  • Hoste i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken
  • Vaske hender

Høgskolen i Østfold har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken for både studenter og ansatte. De har et globalt nettverk av medarbeidere som daglig hjelper nordmenn i små og store kriser i utlandet. 

Les mer om denne beredskapsavtalen og deres nødnummer

For de som skal på reise anbefaler vi å følge reiserådene fra UD og Folkehelseinstituttet:

Følg med på denne nettsiden:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/reiserad/

Kontaktperson for ansatte og studenter

Kontaktperson for presse

Kontaktperson for internasjonale studenter

Ressurser

Studiested Halden

Studiested Fredrikstad

Generelle reiseråd og råd om viruset fra offentlige myndigheter

Publisert 6. feb. 2020 13:50 - Sist endret 28. feb. 2020 14:19