English version of this page

Informasjon om Koronaviruset

Etter nedstengningen av landets universitet og høgskoler 12. mars, ble det 12. juni bestemt at studiestedene skulle åpnes. Les hvordan du som student skal forholde deg til dette.

Du som ansatt har egne nettsider med retningslinjer i forbindelse med koronasituasjonen.

Denne siden er oppdatert: 6. juli 2020 08:52. Se endringsloggene for de siste oppdateringene.

Endringslogg

HiØ har satt krisestab 28.02.2020 for å sikre at studenter og medarbeidere raskt skal få svar på sine spørsmål rundt undervisning, eksamen, praksis, utenlandsopphold og andre sider ved høgskolens drift. Denne endringsloggen viser alle endringer som har har skjedd i forhold til informasjon basert på beslutninger i kriseledelsen.

 • Oppdatert med ny informasjon om åpning av universitet og høyskoler - 18.06.20
 • Oppdatert med ny informasjon om studentgrupper som får tilgang til campus, og hvilke rutiner som gjelder før studentene kommer inn på campus. Nettsiden er omstrukturert og avsnitt om praksis og reiseråd er flyttet ut på egen ny nettside. - 13.05.20
 • Oppdatert med informasjon om når nye retningslinjer blir publisert - 08.05.20
 • Oppdatert med rett dato for tilgang til lokaler. Skal stå 27.4 (stod 20.4).
 • Oppdatert med nye retningslinjer fra regjeringen om tilgang til høgskolens lokaler. Tydeliggjort at undervisningen gjøres digitalt ut semesteret og avklaring at det blir avslutningsseremonier blir digitale - 14.04.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon til HiØ VIDERE - 27.03.20
 • Oppdatert med informasjon om at tiltakene regjeringen har satt i gang videreføres til etter påske - 24.03.20
 • Kontaktinformasjon er lagt til på kommuner som trenger bistand (underliggende side) - 20.03.20
 • Oppdatert med nye regler fra Kunnskapsdepartementet angående gjennomføring av praksis - 19.03.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon for spørsmål om undervisning osv til hver enkelt avdeling under kontaktinformasjon - 18.03.20
 • Oppdatert med informasjon om hvordan studenter kan få tak i kritisk materiell/bøker osv når skolen er stengt - 18.03.20
 • Temaet undervisning, eksamen og praksis er delt opp slik at praksis er eget avsnitt. Det er også nye kontaktpunkter for praksisspørsmål, slik at de som har spørsmål får raskere svar fra sin avdeling. - 17.03.20 
 • Oppdatert med viktig informasjon fra Regjeringen om eksamen, praksis, tilrettelegging, stengte skoler, og om beredskapsbehov for studenter - 16.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om å følge med i Canvas og på e-post angående sin undervisning. - 15.03.2020
 • Oppdatert med anmodning om at studenter på utveksling og ansatte på arbeidsreise skal reise hjem - 13.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om at Høgskolen er stengt - 12.03.2020
 • Oppdatert informasjon om at HiØ ikke tar i mot nye utvekslingsstudenter. Det blir ikke gitt fravær ved obligatorisk undervisning. Ikke virksomhetskritiske møter avlyses helt og tas digitalt.
 • Oppdatert med viktig beskjed om undervisningreisestopp, tilstedeværelse på campus og skjerpet møtevirksomhet. - 11.03.20 kl 1830
 • Oppdatert med beskjed om å registrere seg hos UD ved reiser utenlands. - 10.03.20 kl 1930
 • Oppdatert med tydelig kolonne for kontaktpunkter, oppdatert informasjon om retningslinjer ved planlagte arrangement/nye samlinger e.l., samt informasjon om hvordan man skal forholde seg om man må være hjemme. - 10.03.20 kl 1600
 • Oppdatert om reiseråd for tjenestereiser for ansatte - 09.03.2020
 • Oppdatert om hvem som skal holde seg hjemme - 05.03.2020
 • Oppdatert om fremtidig undervisning, praksis og eksamen - 04.03.2020
 • Oppdatert med informasjon om ruter for studenter tilhørende helse- og omsorgstjenesten, retningslinjer for planlagte arrangementer m.m. - 02.03.2020
 • Strukturert siden på nytt, løftet opp kontaktpersoner og ressurser - 28.02.2020
 • Siden publisert - 05.02.2020

 

Etter at alle høyere utdanningsinstitusjoner måtte stenge fysisk fra 12. mars, har de siden begynnelsen av mai gradvis åpnet opp igjen for studenter som har vært avhengige av fysisk tilgang for å ikke bli forsinket i studiene. Nå tilsier smittesituasjonen og øvrig gjenåpning av samfunnet at det er trygt å åpne universiteter og høyskoler, så lenge de generelle smittevernbestemmelsene overholdes.

Kontaktinformasjon

 • Generell informasjon; Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.
 • Hvis du tror du er smittet av korona: Ring din fastlege eller legevakten på det stedet du bor.
 • Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.

Spørsmål om gjennomføring av undervisning/praksis

Slike spørsmål skal stilles til hver enkelt avdeling. Bruk følgende e-postadresser:

Studenter ved Akademi for scenekunst, kontakter Anne Berit Løland direkte.

Studenter tilknyttet HiØ VIDERE kontakter dem direkte på:

Generelle spørsmål for ansatte og studenter ved HiØ

Bruk e-postadressen over for avklaringer og spørsmål rundt håndteringen rundt beredskapen i forbindelse med koronaviruset.

Dersom du har fått påvist smitte eller av helsevesenet er satt i karantene, ber vi om at du gir beskjed til nærmeste leder (ansatte) eller studieleder (studenter). 

For internasjonale studenter

For presse

Tilgang til høgskolens lokaler er åpent for studenter/ansatte og besøkende 

Høgskolens studiesteder i Halden og Fredrikstad er nå åpent for studenter/ansatte og gjester, på samme måte som før nedstengningen. Det betyr at det utenom generelle åpningstider, må brukes kort for inngang til høgskolens lokaler. Biblioteket er også åpent for alle.

Høgskolens grupperom og kantina er fortsatt stengt gjennom sommeren (som tidligere år). Disse åpner til studiestart.

Er du student og skal på campus, skal du lese prosedyren for inngang til høgskolens lokaler, med informasjon om hvordan du skal forholde deg før du ankommer, og mens du er på campus. 

Prosedyren gjelder for både nye og gamle studenter. 

 

Se også de generelle retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om råd til hele UH-sektoren om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.

Undervisning og eksamensavvikling

 • All undervisning vil i utgangspunktet være digital for resten av vårsemesteret 2020.
 • Alle studenter må følge med på beskjeder gitt i Canvas og på e-post angående sin undervisning.
 • Timeplaner vil være endret siden undervisningen nå vil bli nettbasert.
 • Studenter må påregne betydelig redusert undervisningstilbud i denne perioden. Dette medfører også noe manglende tilretteleggingstilbud. Kontakt tilrettelegginsgruppa for spørsmål rundt dette. 
 • De fleste eksamener vil bli gjennomført som hjemmeeksamen. 
 • Alle avslutningsseremonier vil bli gjennomført digitalt for studenter som avslutter studier til sommeren 2020. Les på nettsiden. 

Prosedyrer for skriftlig eksamen

Les mer om ofte stilte spørsmål om eksamen i forbindelse med Koronaviruset.

Generell informasjon

Tidligere gitt informasjon om gjennomføring av praksis for vårsemesteret 2020 og gitte reiseråd er flyttet til egen nettside.

Viktig informasjon til studenter fra regjeringen om: stengte campuser, eksamen, praksis, autorisasjon, tilrettelegging, og å være student og beredskapspersonell.

Beredskapsbehov for studenter og ansatte innen helse-, bio-, og velferdsfag m.m. Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer.  Les mer her om hvordan vi som høgskole bidrar, og om hvordan du som student kan bidra. (Siden er oppdatert med kontaktinformasjon til kommuner)

Har du fått karantene eller blitt bedt om å holde deg i isolat?
Les råd om hjemmekarantene og hjemmeisolering (fra Folkehelseinstituttet).

Informasjon fra Halden og Fredrikstad kommune

Generelle reiseråd og råd om viruset fra offentlige myndigheter

Emneord: Korona, corona, virus Av Nina Fredheim, Tore Petter Engen
Publisert 6. feb. 2020 13:50 - Sist endret 6. juli 2020 08:52