English version of this page

Informasjon om Koronaviruset

Høgskolens studiesteder i Halden og Fredrikstad er åpne for studenter og ansatte. Smittevernsreglene må fortsatt følges, og alle må bidra for å stoppe spredningen av koronasmitte. NB! Egner retningslinjer for studenter tilknyttet Avdeling for lærerutdanning i Uke 42.

Ansatte må også se egne nettsider med retningslinjer. Som gjest forholder du deg til informasjon ved inngangspartiene på våre studiesteder, og til informasjon gitt i Servicetorget når du kommer.

Denne siden er oppdatert: 12. okt. 2020 12:49. Se endringsloggene for de siste oppdateringene.

Viktige beskjeder 

Tilgang til høgskolens lokaler 

Høgskolens studiesteder i Halden og Fredrikstad er åpne for studenter og ansatte. Det betyr at det utenom generelle åpningstider, må brukes kort for adgang til høgskolens lokaler. Biblioteket er også åpent for alle.

Er du student og skal på campus, skal du lese prosedyren for inngang til høgskolens lokaler, med informasjon om hvordan du skal forholde deg før du ankommer, og mens du er på campus

Prosedyren gjelder for både nye og gamle studenter.

  Kontaktinformasjon

  Det er viktig at alle benytter rett kontaktpunkt i forbindelse med koronasituasjonen. Her finner du bl.a. kontaktinformasjon til koronateamet og smittesporingsgruppa.

  Obligatorisk smittevernskurs

  Alle som skal på campus, må gjennomføre e-læringskurs i smittevern.

  Gjennomfør kurset her

  Høstsemesteret 2020

  Gjennom hele høsten vil det være smittevernsveiledere med gul vest som går rundt på begge campus. Disse skal kunne gi råd i forhold til smittevern, og også si fra om de ser ting de ikke liker. Vi håper dere alle respekterer disse smittevernsveilederne. Si også fra til dem eller Servicetorget om du ser noe som det bør varsles om.

  Undervisning i tiden fremover

  • Det vil både være campusbasert undervisning og digital undervisning i tiden fremover. 
  • Alle studenter må følge med på beskjeder gitt i Canvas og på e-post angående sin undervisning. Hva slags undervisning hvert enkelt studiekull skal ha er ulikt. Derfor må alle følge med på beskjeder gitt for sitt aktuelle studieprogram/emne.
  • Timeplaner skal være oppdatert med rett informasjon knyttet til din undervisning.

  Prosedyrer 

  Generell informasjon

  Tidligere gitt informasjon om gjennomføring av praksis for vårsemesteret 2020 og gitte reiseråd er flyttet til egen nettside.

  Viktig informasjon til studenter fra regjeringen om: stengte campuser, eksamen, praksis, autorisasjon, tilrettelegging, og å være student og beredskapspersonell.

  Beredskapsbehov for studenter og ansatte innen helse-, bio-, og velferdsfag m.m. Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer.  Les mer her om hvordan vi som høgskole bidrar, og om hvordan du som student kan bidra. (Siden er oppdatert med kontaktinformasjon til kommuner)

  Har du fått karantene eller blitt bedt om å holde deg i isolat?
  Les råd om hjemmekarantene og hjemmeisolering (fra Folkehelseinstituttet).

  Informasjon fra Halden og Fredrikstad kommune

  Generelle reiseråd og råd om viruset fra offentlige myndigheter

  Endringslogg

  HiØ har satt krisestab 28.02.2020 for å sikre at studenter og medarbeidere raskt skal få svar på sine spørsmål rundt undervisning, eksamen, praksis, utenlandsopphold og andre sider ved høgskolens drift. Denne endringsloggen viser alle endringer som har har skjedd i forhold til informasjon basert på beslutninger i kriseledelsen.

  • Oppdatert med nye retningslinjer. Se lenke under viktige beskjeder. - 11.09.20
  • Oppdatert med informasjon om studenter/ansatte fra Indre Østfold kommune - 16.08.20
  • Oppdatert med ny prosedyre - 12.08.20
  • Oppdatert med informasjon om studenter fra Indre Østfold Kommune - 11.08.20
  • Oppdatert med ny informasjon i forbindelse med studiestart.
  • Oppdatert med ny informasjon om åpning av universitet og høyskoler - 18.06.20
  • Oppdatert med ny informasjon om studentgrupper som får tilgang til campus, og hvilke rutiner som gjelder før studentene kommer inn på campus. Nettsiden er omstrukturert og avsnitt om praksis og reiseråd er flyttet ut på egen ny nettside. - 13.05.20
  • Oppdatert med informasjon om når nye retningslinjer blir publisert - 08.05.20
  • Oppdatert med rett dato for tilgang til lokaler. Skal stå 27.4 (stod 20.4).
  • Oppdatert med nye retningslinjer fra regjeringen om tilgang til høgskolens lokaler. Tydeliggjort at undervisningen gjøres digitalt ut semesteret og avklaring at det blir avslutningsseremonier blir digitale - 14.04.20
  • Oppdatert med kontaktinformasjon til HiØ VIDERE - 27.03.20
  • Oppdatert med informasjon om at tiltakene regjeringen har satt i gang videreføres til etter påske - 24.03.20
  • Kontaktinformasjon er lagt til på kommuner som trenger bistand (underliggende side) - 20.03.20
  • Oppdatert med nye regler fra Kunnskapsdepartementet angående gjennomføring av praksis - 19.03.20
  • Oppdatert med kontaktinformasjon for spørsmål om undervisning osv til hver enkelt avdeling under kontaktinformasjon - 18.03.20
  • Oppdatert med informasjon om hvordan studenter kan få tak i kritisk materiell/bøker osv når skolen er stengt - 18.03.20
  • Temaet undervisning, eksamen og praksis er delt opp slik at praksis er eget avsnitt. Det er også nye kontaktpunkter for praksisspørsmål, slik at de som har spørsmål får raskere svar fra sin avdeling. - 17.03.20 
  • Oppdatert med viktig informasjon fra Regjeringen om eksamen, praksis, tilrettelegging, stengte skoler, og om beredskapsbehov for studenter - 16.03.2020
  • Oppdatert med beskjed om å følge med i Canvas og på e-post angående sin undervisning. - 15.03.2020
  • Oppdatert med anmodning om at studenter på utveksling og ansatte på arbeidsreise skal reise hjem - 13.03.2020
  • Oppdatert med beskjed om at Høgskolen er stengt - 12.03.2020
  • Oppdatert informasjon om at HiØ ikke tar i mot nye utvekslingsstudenter. Det blir ikke gitt fravær ved obligatorisk undervisning. Ikke virksomhetskritiske møter avlyses helt og tas digitalt.
  • Oppdatert med viktig beskjed om undervisningreisestopp, tilstedeværelse på campus og skjerpet møtevirksomhet. - 11.03.20 kl 1830
  • Oppdatert med beskjed om å registrere seg hos UD ved reiser utenlands. - 10.03.20 kl 1930
  • Oppdatert med tydelig kolonne for kontaktpunkter, oppdatert informasjon om retningslinjer ved planlagte arrangement/nye samlinger e.l., samt informasjon om hvordan man skal forholde seg om man må være hjemme. - 10.03.20 kl 1600
  • Oppdatert om reiseråd for tjenestereiser for ansatte - 09.03.2020
  • Oppdatert om hvem som skal holde seg hjemme - 05.03.2020
  • Oppdatert om fremtidig undervisning, praksis og eksamen - 04.03.2020
  • Oppdatert med informasjon om ruter for studenter tilhørende helse- og omsorgstjenesten, retningslinjer for planlagte arrangementer m.m. - 02.03.2020
  • Strukturert siden på nytt, løftet opp kontaktpersoner og ressurser - 28.02.2020
  • Siden publisert - 05.02.2020