English version of this page

Informasjon om Koronaviruset

For studenter

Studenter fikk fra 16. august unntak fra avstandskravet under undervisning. Dette betyr at det ikke er krav til 1-meter avstand når du som student kommer inn på høgskolens campus, og du er i alle ulike undervisningssituasjoner som f.eks. fysisk undervisning, gruppearbeid på grupperom, når du jobber i kantine/fellesområder osv. Men - ta gjerne hensyn til hverandre, og hold avstand der det er mulig. Dette er med på å holde smitten nede.

Du skal IKKE på campus om du er syk eller mistenker smitte. Selv med den minste forkjølelse skal du holde deg hjemme, og la deg teste. For å sikre best mulig smittesporing, anmoder vi alle om å laste ned smittesporingsappen - Smittestopp. Dette er den beste måten å sikre at vi kan holde undervisningen i gang, og få varslet om smitte.

Husk at vi tilbyr hurtigtest på campus. Test deg ofte - også om du er fullvaksinert og føler deg frisk. Du kan være bærer av viruset selv om du ikke merker det, og da smitter du andre uten at du vet det.

Fortsett å være nøye med håndhygiene -  Bruk håndsprit. Det finner du over store deler av høgskolens campus. Er noe tomt? Si fra til Servicetorget, så tar de det videre.

Besøkende til høgskolen

For besøkende til Høgskolens i Østfold sine lokaler. Følg de generelle nasjonale tiltakene, husk 1-meters regel og spør i Servicetorget om du er usikker på hva som gjelder.

Ansatte må se egne nettsider med retningslinjer.

Denne siden er oppdatert: 10. sep. 2021 14:59. Se endringsloggene for de siste oppdateringene.

Velkommen til alle våre nye studenter!

Tilgang til høgskolens lokaler

Høgskolens studiesteder er åpne for studenter.

Alle studenter må daglig skrive ned hvilke rom de har besøkt på campus, og hvem de har vært sammen med. Dette for å bidra til rask og effektiv smittesporing.

Arrangement på campus eller i studentregi

Det åpnes nå opp så studenter endelig kan møtes for å ha det sosialt, også på campus. Dette betyr at f.eks. brettspillklubben o.l. kan arrangere brettspillkvelder. Det skal være en ansvarlig arrangør som har ansvar for at smittevern ivaretas, og har kontroll på hvem som er tilstede med tanke på smittesporing. 

Har du spørsmål om hva som gjelder, kontakt Servicetorget.

Viktige beskjeder

Kontaktinformasjon

Det er viktig at alle benytter rett kontaktpunkt i forbindelse med koronasituasjonen. Her finner du bl.a. kontaktinformasjon til koronateamet og smittesporingsgruppa.

Obligatorisk smittevernskurs

Alle som skal på campus, må gjennomføre e-læringskurs i smittevern.

Gjennomfør kurset her

Trenger du Covid-19 vaksine?

Halden og Fredrikstad kommune tilbyr vaksine til alle studenter som har behov. Det er mulig å få både dose 1 og 2 i disse kommunene. Om du allerede har tatt vaksinedose 1 i en annen kommune, er det fortsatt mulig å ta vaksinedose 2 enten i Halden eller Fredrikstad.

Trenger du å teste deg?

Gå til oversikt over teststeder.

Undervisning

Studenter får unntak fra avstandskravet under undervisningen. Det skulle egentlig komme i trinn fire, men skjer nå etter råd fra Helsedirektoratet og FHI.

Dette betyr at det vil åpnes opp for mer og mer undervisning på campus i tiden fremover. Følg derfor med på timeplanen din og i Canvas hva som gjelder for akkurat deg. Emneansvarlige og timeplanleggere vil sammen jobbe for å se på undervisningen videre i høststemesteret, slik at alle skal få mer og mer fysisk undervisning på campus. Det tar dessverre litt tid før alt er som det var før pandemien startet. 

 • Timeplaner 
 • Alle studenter må følge med på beskjeder gitt i Canvas og på e-post angående sin undervisning. Du vil der få beskjed om når din undervisning starter, og hvordan den skal foregå. Hva slags undervisning hvert enkelt studiekull skal ha er ulikt. Derfor må alle følge med på beskjeder gitt for sitt aktuelle studieprogram/emne.

Gjennom semesteret vil det være smittevernsveiledere med gul vest som går rundt på begge campus. Disse skal kunne gi råd i forhold til smittevern, og også si fra om de ser ting de ikke liker. Vi håper dere alle respekterer disse smittevernsveilederne. Si også fra til dem eller Servicetorget om du ser noe som det bør varsles om.

Prosedyrer 

Munnbind

Det er kun behov for å benytte munnbind når du ikke kan opprettholde 1-meters avstand til andre - utenom undervisningssituasjonen. Det er altså ikke noe generelt påbud om å benytte munnbind når du er inne på campus.

Egne munnbind skal benyttes om du trenger det. Servicetorget har medisinske munnbind som faglærer kan hente om dette er nødvendig i forbindelse med f.eks ferdighetstrening og annet.

Endringslogg

HiØ har satt krisestab 28.02.2020 for å sikre at studenter og medarbeidere raskt skal få svar på sine spørsmål rundt undervisning, eksamen, praksis, utenlandsopphold og andre sider ved høgskolens drift. Denne endringsloggen viser alle endringer som har har skjedd i forhold til informasjon basert på beslutninger i kriseledelsen.

 • Oppdatert med at begge campus er i tiltaksnivå B. 23.04.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring rundt stenging i Viken. 15.03.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring rundt bruk av munnbind. 03.03.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring av mulighet for ferdighetstrening om dette er kritisk for progresjonen 02.02.21
 • Oppdatert med informasjon om stenging av campus i Halden og Fredrikstad - 31.1.21
 • Oppdatert i forhold til 15 kommuner - randsonekommuner - 25.01.21
 • Oppdatert i forhold til Nordre Follo - 23.01.21
 • Oppdater med ny informasjon etter regjeringens råd til befolkningen - 19.01.21
 • Oppdatert med informasjon fra Kunnskapsdepartementet om at undervisning blir digitalt - 02.01.21
 • Oppdatert med informasjon om vårsemester 2021 - 18.12.20
 • Oppdatert med nye retningslinjer. Se lenke under viktige beskjeder. - 11.09.20
 • Oppdatert med informasjon om studenter/ansatte fra Indre Østfold kommune - 16.08.20
 • Oppdatert med ny prosedyre - 12.08.20
 • Oppdatert med informasjon om studenter fra Indre Østfold Kommune - 11.08.20
 • Oppdatert med ny informasjon i forbindelse med studiestart.
 • Oppdatert med ny informasjon om åpning av universitet og høyskoler - 18.06.20
 • Oppdatert med ny informasjon om studentgrupper som får tilgang til campus, og hvilke rutiner som gjelder før studentene kommer inn på campus. Nettsiden er omstrukturert og avsnitt om praksis og reiseråd er flyttet ut på egen ny nettside. - 13.05.20
 • Oppdatert med informasjon om når nye retningslinjer blir publisert - 08.05.20
 • Oppdatert med rett dato for tilgang til lokaler. Skal stå 27.4 (stod 20.4).
 • Oppdatert med nye retningslinjer fra regjeringen om tilgang til høgskolens lokaler. Tydeliggjort at undervisningen gjøres digitalt ut semesteret og avklaring at det blir avslutningsseremonier blir digitale - 14.04.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon til HiØ VIDERE - 27.03.20
 • Oppdatert med informasjon om at tiltakene regjeringen har satt i gang videreføres til etter påske - 24.03.20
 • Kontaktinformasjon er lagt til på kommuner som trenger bistand (underliggende side) - 20.03.20
 • Oppdatert med nye regler fra Kunnskapsdepartementet angående gjennomføring av praksis - 19.03.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon for spørsmål om undervisning osv til hver enkelt avdeling under kontaktinformasjon - 18.03.20
 • Oppdatert med informasjon om hvordan studenter kan få tak i kritisk materiell/bøker osv når skolen er stengt - 18.03.20
 • Temaet undervisning, eksamen og praksis er delt opp slik at praksis er eget avsnitt. Det er også nye kontaktpunkter for praksisspørsmål, slik at de som har spørsmål får raskere svar fra sin avdeling. - 17.03.20 
 • Oppdatert med viktig informasjon fra Regjeringen om eksamen, praksis, tilrettelegging, stengte skoler, og om beredskapsbehov for studenter - 16.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om å følge med i Canvas og på e-post angående sin undervisning. - 15.03.2020
 • Oppdatert med anmodning om at studenter på utveksling og ansatte på arbeidsreise skal reise hjem - 13.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om at Høgskolen er stengt - 12.03.2020
 • Oppdatert informasjon om at HiØ ikke tar i mot nye utvekslingsstudenter. Det blir ikke gitt fravær ved obligatorisk undervisning. Ikke virksomhetskritiske møter avlyses helt og tas digitalt.
 • Oppdatert med viktig beskjed om undervisningreisestopp, tilstedeværelse på campus og skjerpet møtevirksomhet. - 11.03.20 kl 1830
 • Oppdatert med beskjed om å registrere seg hos UD ved reiser utenlands. - 10.03.20 kl 1930
 • Oppdatert med tydelig kolonne for kontaktpunkter, oppdatert informasjon om retningslinjer ved planlagte arrangement/nye samlinger e.l., samt informasjon om hvordan man skal forholde seg om man må være hjemme. - 10.03.20 kl 1600
 • Oppdatert om reiseråd for tjenestereiser for ansatte - 09.03.2020
 • Oppdatert om hvem som skal holde seg hjemme - 05.03.2020
 • Oppdatert om fremtidig undervisning, praksis og eksamen - 04.03.2020
 • Oppdatert med informasjon om ruter for studenter tilhørende helse- og omsorgstjenesten, retningslinjer for planlagte arrangementer m.m. - 02.03.2020
 • Strukturert siden på nytt, løftet opp kontaktpersoner og ressurser - 28.02.2020
 • Siden publisert - 05.02.2020