Lanserer reisevaneundersøkelse: Dine svar skal gjøre HiØ «grønnere»

Høgskolen i Østfold trenger hjelp fra deg når de skal lage en egen campusutviklingsplan for begge studiesteder. 

Bildet viser studenter på vei over gangbroa til campus i sentrum av Fredrikstad.

HVORDAN REISER DU TIL OG FRA CAMPUS? Det ønsker gjerne høgskolen å vite for å kunne utarbeide bedre og grønnere løsninger i tida fremover.  (Illustrasjonsbilde fra Fredrikstad sentrum i forbindelse med semesterstart). 

Campusutviklingsplanene som nå skal utarbeides skal vise en helhetlig plan for både campus Fredrikstad og campus Halden. Utviklingen av studiestedene vil legge viktige og betydelige føringer for hvordan studenter og ansatte opplever HiØ både som lære- og arbeidssted. 

"Alle svar er like viktige, enten du reiser lite eller mye og ingen kan erstatte akkurat dine svar." 
Jan Lorang Brynildsen, sjef for campustjenester HiØ 

 

Planene omfatter blant annet temaene infrastruktur og mobilitet og derfor gjennomfører HiØ i samarbeid med Statsbygg nå en reisevaneundersøkelse blant studenter og ansatte. Undersøkelsen er digital og åpner for deltakelse onsdag denne uken. Lenke til undersøkelsen blir sendt ut på mail til alle studenter og ansatte. 

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvor målgruppene bor, hvordan de reiser til og fra studiestedene og hvorfor de velger de transportløsningene de gjør. Målet med undersøkelsen er å finne ut om det er et potensiale for mer miljøvennlige løsninger. Resultatene skal brukes til å planlegge fremtidige infrastruktur- og mobilitetsløsninger.

- For at resultatet fra undersøkelsen skal bli pålitelig, trenger vi så mange svar som mulig. Alle svar er like viktige, enten du reiser lite eller mye og ingen kan erstatte akkurat dine svar, sier sjef for campustjenester ved Høgskolen i Østfold, Jan Lorang Brynildsen.

Trekker ut noen heldige vinnere

Undersøkelsen er digital og utføres av Sweco Norge. Det tar mellom ti og 15 minutter og delta og alle svar gis anonymt. Ønsker å være med i trekningen av 10 flotte premier fra høgskolens gavebutikk, må du imidlertid også oppgi din mailadresse i spørreskjemaet. Etter at undersøkelsen er gjennomført trekkes det ut fem vinnere av et gavekort på 600 kroner og fem vinnere av et gavekort på 300 kroner. Undersøkelsen er åpen i halvannen uke.

Undersøkelsen fokuserer både på reisemønster inneværende semester, men også i et litt lenger perspektiv. 

- Vi ønsker både å kartlegge hvordan reisevanene er nå, og hvordan ansatte og studenter reiste før mars 2020. Føringer for smittevern har tvunget mange til å endre valg knyttet til reise og mange har dermed fått nye erfaringer, sier seniorarkitekt i Statsbygg Inger-Sofie Sæther. 

Dine nyervervede «korona-vaner» kan nemlig være interessante i et miljøperspektiv.  

- Nye erfaringer kan bidra til å påvirke mer permanente vaner. I tillegg kan nye erfaringer gi ny innsikt i for eksempel behov for forbedringer som kan bidra til at reisevaner endres i mer miljøvennlig retning, forklarer Sæther. 

Har jobbet frem flere grønne tiltak

Høgskolen i Østfold ønsker å være en miljøvennlig offentlig virksomhet og har, uavhengig av campusutviklingsplanen, iverksatt en rekke grønne tiltak, deriblant flere på transportsiden.

- Vi arbeider med flere miljøtiltak for å få et generelt grønnere fotavtrykk og har blant annet inngått avtale med MoveAbout om leie av åtte elbiler som ansatte kan bruke til arbeidsreiser. Vi har også avtale med Halden Taxi om felles busstransport til og fra campus Halden og jernbanestasjonen, forteller Brynildsen. 
Les mer om elbilordningen

Med campusutviklingsplanene tas miljøarbeidet flere steg videre. 

- Vi håper ansatte og studenter tar seg tid til å delta så vi kan få et godt bilde av hvordan mobiliteten foregår i dag og ikke minst hvordan vi kan bidra til at alle kan forflytte seg både til, fra og mellom campusene på en bedre og mest mulig miljøvennlig måte i årene som kommer, avslutter campussjefen. 

 

Vil du vite mer om campusutviklingsplanene?

Campusutvikling handler ikke først og fremst om å bygge, men om hvordan utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur på best måte kan legge til rette for at HiØ kan løse sitt samfunnsoppdrag.  Planen er langsiktig og strategisk og kan brukes til å prioritere, konkretisere og planlegge for eksempel oppgraderingsprosjekter i bygget eller tiltak i uteområder.  

  • Campusutviklingsplanen for Fredrikstad er utarbeidet i samarbeid mellom HiØ og SBB Samfunnsbygg (tidligere Hemfosa).
    Les mer om planen her
  • Campusutviklingsplanen for Halden er utarbeidet i samarbeid mellom HiØ og Statsbygg. 
    Les mer om planen her
Emneord: Campusutviklingsplan Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 12. okt. 2020 08:00