Mange vil studere Bachelor i paramedisin ved HiØ

– Det nye studiet i paramedisin har slått svært godt an, noe vi er fornøyd med sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold. Over 650 søkere står på venteliste til det nyetablerte studiet.

Foto: Bård Halvorsen/HiØ. 

Tallene fra årets opptak ble offentliggjort av Samordna opptak (SO) i dag.

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket ut totalt 107 999 tilbud om studieplass. Dette er 8 680 flere tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 prosent. 

Mange kvalifiserte søkere

– Våre søkertall i april viste at vi økte betydelig mer enn landsgjennomsnittet i antall førsteprioritetssøkere. Tallene viser at vi har en sterk posisjon i vår region, der flesteparten av våre søkere kommer fra. Men vi er også tilfredse med å se en positiv utvikling de siste årene i antall søkere som bor utenfor regionen, sier rektor.

Det nye studiet Bachelor i paramedisin, er det studiet ved høgskolen med høyest poenggrense og i alt 653 på venteliste. Det er dermed det vanskeligste studiet å komme inn på i år. 

– Det er fortsatt et stort press på høgskolens mest populære studier, med ventelister spesielt på bachelorstudiene innen helse-, bio- og velferdsfag, der vi i år har en økning av førsteprioritetssøkere på omlag 45 prosent fra i fjor. Til sammenligning økte mengden med førstegangsprioritetssøkere til helsefag med omlag 4 prosent på landsbasis, forteller rektor. 

Etter hovedopptaket er det fremdeles 4 148 kvalifiserte søkere som venter på plass ved høgskolens bachelorstudier ved Avdeling for helse- og velferdsfag etter at det er gitt ut 748 tilbud. Eksempelvis har vernepleie en rekordlang venteliste på 1056 søkere.

Ved våre utdanninger innen informasjonsteknologi; Bachelor i digitale medier, Bachelor i informasjonssystemer og Bachelor i informatikk, samt Årsenhet i informasjonsteknologi er det også fremgang. Til tross for flere studieplasser som høgskolen har fått til studier ved avdeling for IT, så er det mange flere søkere på venteliste i år sammenlignet med fjoråret.

Ledige studieplasser

HiØ har enkelte ledige studieplasser på grunnskolelærerutdanningene, på noen ingeniørretninger og på noen av årsenhetene.

– Her er det viktig at de som ikke har kommet inn på det de søkte på, eller ikke rakk å søke innen 15. april, går inn på www.samordnaopptak.no sine sider der de finner alle studiene som har ledige plasser. Fra 20. juli har det vært mulig å søke på ledige studieplasser, så nå er det bare å benytte muligheten, sier Jelsness-Jørgensen.    

Utlysningene vil bli oppdatert hele sommeren fram mot studiestart. 

– Det lønner seg likevel å være tidlig ute, da det er få plasser og de fylles fort sier rektor.

Forberedt på frafall 

HiØ har totalt gitt ut flere tilbud enn antall planlagte studieplasser, det utgjør i gjennomsnitt 1,8 tilbud per studieplass. Erfaringsmessig takker mange nei til studieplass, eller trekker seg fra tidligere bekreftet studieplass. Såkalt overbooking er derfor nødvendig for å få fylt opp studieplassene.

– Det er viktig for den enkelte student at de vet på et så tidlig tidspunkt som mulig at de har fått plass og kan forberede seg på det. Av erfaring vet vi at det hvert år er endringer helt frem til studiestart i antall studenter som beholder plassen sin, dette må vi ta høyde for ved å sende ut flere tilbud enn vi har studieplasser. Årsaker til at folk faller fra kan blant annet skyldes at de velger å takke ja til en annen studieplass, eller en endring i sin livssituasjon, forklarer Jelsness-Jørgensen.

Studiestart ved Høgskolen i Østfold, er tirsdag 11. august. Denne dagen avholdes det et digitalt åpningsdagsarrangement. Alt om studiestart finner du på studiestartnettsidene våre.

Kontaktperson for presse/media:

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
tlf: 473 35 947

Publisert 24. juli 2020 10:01 - Sist endret 24. juli 2020 10:01