Ny styringsordning ved høgskolen

Høgskolestyret behandlet 10. september ny faglig organisering og prosess for utlysning av rektorstilling.

På høgskolestyremøte 10. september var to viktige saker oppe til vedtak:

  • 33/20 - Tilsetting av rektor ved HiØ i perioden 2021-2025: Prosess, stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst
  • 34/20 - Ny faglig organisering ved Høgskolen i Østfold

Tilsettingen av rektor

I saken ble ble både stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst gjennomgått. Det samme ble tidsplanen for hele tilsettingsprosessen, samt sammensetning av innstillingsutvalget. 

Saken ble vedtatt med kun små endringer i innstillingsutvalget.

Ny faglig organisering

Etter en lengre prosess rundt faglig organisering var saken oppe til vedtak i høgskolestyret. Høgskolestyret ga gode tilbakemeldinger på prosess og innhold. Den nye faglige organiseringen betyr at vi fra 1.8.2021 har tre nye fakultet.

  • Fakultet for lærerutdanninger og språk
  • Fakultet for helse, velferd og organisasjon
  • Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Les mer

Publisert 11. sep. 2020 11:27 - Sist endret 11. sep. 2020 11:27