Nye studieplasser: – En styrke for Høgskolen i Østfold

Regjeringen gir totalt penger til 4000 nye studieplasser fordelt på landets universiteter og høgskoler. HiØ får 75 nye studieplasser samt fem rekrutteringsstillinger. 

 Prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl ved Høgskolen i Østfold er fornøyd med at høgskolen får nye studieplasser til høsten. Arkivfoto: HiØ. 

– Det er veldig gledelig at vi har lykkes med å få så mange flere studieplasser til HiØ. Det er viktig for både høgskolen og våre vertsbyer Halden og Fredrikstad, sier prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl ved Høgskolen i Østfold.

– Vi meldte inn behovet for nye studieplasser med tanke på et samfunnsmessig behov og høye søkertall, og er godt fornøyde med at vi fikk 75 nye plasser, sier hun. 

De nye studieplassene skal fordeles omtrent som følger; 25 studieplasser til helse- og sosialfag, 30 på teknologiske fag og 20 på økonomiske fag. 

Høgskolen i Østfold har opplevd en stor økning i søkertall for studieåret 2020/2021. Samlet sett hadde HiØ har en økning i søkertall på 19 prosent som tilsvarer 687 flere søkere enn i fjor. Det er godt over tallene på landsbasis som er på omlag 9 prosent. 

– Høgskolen har også et stort behov for flere rekrutteringsstillinger på ph.d.-nivå. Per i dag har vi kun 17 slike. Vi søkte om 20 nye stillinger, og fikk fem. Vi skulle gjerne sett at vi fikk det antallet vi søkte om. De fem vi fikk kommer uansett godt med, sier prorektoren.

Veberg Dahl forteller at høgskolen har flere områder der det er behov rekrutteringsstillinger.  

HiØ har blant annet satsingsområdet Det digitale samfunn hvor det planlegges å søke om akkreditering for en ph.d.-utdanning i 2021. 

I tillegg meldte høgskolen om behov for stipendiatstillinger knyttet opp mot HiØ satsing på det grønne skiftet, da søknaden om behov for studieplasser og rekrutteringsstillinger ble sendt til Kunnskapsdepartementet i slutten av april. 

– Høgskolen starter en ny masterutdanning i grønn energiteknologi denne høsten og fagmiljøet rundt denne masterutdanningen har et stort behov for stipendiater, sier Veberg Dahl. 

Stipendiatene innen disse områdene vil i stor grad bidra til økt forskningsaktivitet i fagområdet og ytterligere forskningsbasert undervisning.

I tillegg meldte høgskolen om behov for rekrutteringsstillinger til kunstnerisk utviklingsarbeid ved Akademi for Scenekunst. 

Stipendiatprosjektene her står svært sentralt i undervisning på alle nivå der blant annet stipendiater inkluderes i undervisning av bachelor- og masterstudenter, og studenter inkluderes i de kunstneriske utviklingsprosjektene til stipendiatene, kan prorektoren fortelle.

Høgskolen i Østfold vil nå se nærmere på hvor de fem nye plassene skal fordeles.

Koronakrisen har ført til at flere søker seg til høyere utdanning

– Veien ut av korona-krisen går gjennom arbeid, aktivitet og utdanning. HiØ er en viktig motor i den omstillingen vi nå skal gjennom. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen ser verdien av å styrke høgskolen, sier Veberg Dahl. 

Regjeringen kom mandag med gladmeldingen til de mange tusen som søkte høyere utdanning i vår.

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4000 nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 26. mai 2020 14:33 - Sist endret 26. mai 2020 14:47