Savner du å snakke med en medstudent? Studentmentorene har åpen dør!

Engasjerte studentmentorer skal hjelpe deg å ta tilbake noe av den studiehverdagen som forsvant med koronakrisen. 

Bildet viser studentmentorene Sandra Ryen og Marte Bøhler.

DISSE KAN DU SNAKKE MED: Sandra Ryen og Marte Bøhler er to av flere studentmentorer som hver uke er tilgjengelig for en hyggelig samtale  for studenter som trenger det. Tilbudet er et pilotprosjekt som testes ut ved campus Fredrikstad. Foto: Ann-Kristin Johansen 

Koronalivet er utfordrende for de aller fleste av oss. For å forebygge ensomhet og følelsen av å mangle et studiemiljø, lanserer studentrådene i samarbeid med Studieverkstedet nå et nytt tilbud til studentene. Hver uke vil engasjerte studentmentorer være tilgjengelige i Studieverkstedet på campus Fredrikstad. Mentorene er selv aktive studenter ved Høgskolen i Østfold som stiller seg til disposisjon for både drop-in samtaler og planlagte gruppesamtaler med medstudenter på tvers av fag og avdelinger. De som benytter seg av tilbudet kan velge å møtes fysisk eller online. 

Studentmentor-ordningen er sterkt inspirert av OLA-ordningen ved Universitetet i Sørøst-Norge og er et lavterskeltilbud drevet av studenter for studenter. Foreløpig er det et pilotprosjekt som testes ut blant studentene i Fredrikstad. 

"Studenter vet jo ofte best hvordan studenter har det."
Sandra Ryen, andreårsstudent og studentmentor

Om tilbudet heter det blant annet at «Studentmentorene skal fungere som en hjelpende hånd tilbake til studiehverdagen. Det kan blant annet være: Hvordan skal dere som studenter legge til rette for å nå målet for uken? Hvordan kan dere studere mer effektivt?»

Kan møtes alene eller i gruppe

Sandra Ryen sitter i studentrådet, går andre året på studiet Innovasjon og prosjektledelse, og er en av studentene som har sagt ja til å være mentor. Hun synes selv «korona-ensomheten» er tidvis utfordrende og savner de fysiske møtene. I en undersøkelse har studentene oppgitt at de føler seg mer ensomme med den digitale undervisningen.

- Jeg synes det har vært vanskelig å kjenne at man ikke har en klasse på samme måte som før. For førsteårsstudentene som sjelden eller kanskje aldri har møtt klassen sin fysisk tror jeg det er ekstra vanskelig. Jeg føler det er viktig å bidra der man kan, sier hun.

Studentmentorene holder til i studieverkstedet og er tilgjengelige fysisk eller digitalt for 

  • gruppesamtaler mandager klokken 10.00, 13.00 og 14.00
  • individuelle samtaler på tirsdager og onsdager fra 12.00 til 16.00. 

Booking av samtaletid er tilgjengelig i Canvas, via denne lenken. Samtaler kan også bookes ved å bruke en QR-kode som er tilgjengelige på informasjonstavler på campus.

TA KONTAKT! Mentor og tredjeårsstudent Kristina A. Hansen håper de som trenger det ikke nøler med å ta kontakt. Mentorene er tilgjengelig for en-til-en samtaler og gruppesamtaler. 

Studieverkstedet har hatt tilbud om veiledning i akademisk skriving fra studentassistenter de siste fire årene og det har blir mye brukt av studentene i Fredrikstad.

- Jeg er fornøyd med at Studieverkstedets tilbud har blitt utvidet og håper at studentene benytter seg av det, sier koordinator for Studieverkstedet, Anne-Lise Eng. 

Den samme gjør studentmentor og tredjeårsstudent Kristina A. Hansen.


- Bestill en time, du taper ingenting på det! Du vil i det minste fall få muligheten til å lufte dine frustrasjoner og se at du ikke er alene om det, er hennes oppfordring. 

Medstudenter, ikke terapeuter

Ryens medstudent, Marte Bøhler er også engasjert som studentmentor. Selv føler hun seg heldig som nesten rakk å gjennomføre et vanlig studieår, og å etablere både vennskap og arbeidsgupper, før koronaen traff og brakte med seg ensomheten. Nå håper hun å kunne hjelpe de som ikke har vært like heldige, og som føler at det er vanskelig å finne fellesskap ot struktur i studiehverdagen.

- Vi opplever jo selv situasjonen som utfordrende selv om vi nå går i 2. klasse, men min studiehverdag fungerer på en måte. Jeg tenker dette er en hyggelig måte å bli kjent med nye folk på og bidra med det vi kan for at det skal fungere for andre også, sier hun. 

Samtalene de tilbyr skal være uformelle og først og fremst bidra til å gi medstudenter inspirasjon og hjelp i studiehverdagen. 

- Det er viktig å understreke at vi ikke skal være terapeuter, den jobben er det Siø Råd og helse som står for, sier Ryen. 

Når det gjelder gruppesamtalene så kan disse være mellom studenter på tvers av ulike studieprogram. 

- Gruppesamtaler er også viktige, siden vi håper at disse leder til at deltakere også blir kjent med hverandre (på tvers av studier) og finner gode venner/samarbeidspartnere for resten av studieforløpet, sier Hansen. 

Samtalene trenger ikke nødvendigvis handle om fag, men også om det sosiale siden ved studentlivet. 

- Man kan jo være veldig god på akademisk skriving, men allikevel ikke ha det så bra på studiet, påpeker Bøhler. 

Digital stillhet

Blant det studentmentorene kan tilby er å få bedre struktur i studiehverdagen og hjelp til å planlegge hvordan man kan komme i mål med oppgavene. Mens man før kunne henvende seg til sidemannen for hjelp er sitter de fleste nå store deler av tiden alene foran pc-skjermen. 

- Det er lett å bli stille bak en skjerm. Jeg savner veldig bare det å ha en sidemann å henvende meg til. I det digitale rommet mister man liksom den sosiale samtalen, mener Bøhler.

Mentorene har tre personlige tips til en bedre studiehverdag.

  • Selv om du sitter på hjemmekontor så stå opp, dusj og kom i gang med dagen akkurat som du ville gjort om du skulle til vanlig undervisning på campus.
  • Sett av tid til pauser og ikke sitt lenge hver dag.
  • Ta kontakt med andre! Har studiet ditt klassechat på messenger så bruk den til å komme i prat med medstudenter. Bruk også biblioteket, SiØ råd og helse, forelesere og studentforeninger.

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 22. okt. 2020 14:56 - Sist endret 1. feb. 2021 09:02