Studieseminar om helse og velferd

Mer samarbeid! Økt aktivitet! Bedre studentbyer! Dette var tre sentrale tema på studieseminaret 6. februar ved Høgskolen i Østfold. Ordførerne fra begge vertsbyene var blant de mange deltakerne.

Her ser vi flere bilder av deltakerne på dagens studieseminar ved Høgskolen i Østfold

BLI MED PÅ LAGET: Studentparlamentet i Østfold har nok en gang nedlagt et fint arbeid med å lage et studieseminar med variert og betydningsfullt innhold. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

– Bli med på laget. Engasjement i studentarbeid handler om å bruke tid på noe større, og bli en del av noe, sa Preben Reinaas Rotlid, studentleder ved Høgskolen i Østfold.

Og mange var med på laget under studieseminaret, hvor Maria Stavang var konferansier i Aud Max.

Ordførerne fra Halden og Fredrikstad lovte å samarbeide tettere med høgskolen for å bli mer attraktive studentbyer og vertskommuner. (Mer om dette nedenfor.)

Adrian Lund avrundet i ettermiddag seminaret med foredraget «Nøkkelen til suksess».

Fysisk og psykisk helse på dagsorden

Klokken 9 i morges fikk Ruben Sigurd Lunde og Hege Haugland æren av å åpne studieseminaret. 

Hege innledet som leder Halden Studentsamfunn om betydningen av godt sosialt samhold på fritiden, for eksempel ved studentkroene i Halden og Fredrikstad.  
Ruben fortalte om studentenes volleyballgruppe, hvor samhold, inkludering og trivsel, er langt viktigere enn gode smasher og server.

Spørsmål om studenbyer, samferdsel og trivsel

Samtale rundt bordet: Timen før lunsj fikk studentleder Preben (til venstre på bildet nedenfor) spørre ut prorektor for høgskolen, styreleder for samskipnaden og byens ordførere om hva som gjøres for å utbedre tilbudet for Østfolds studenter (som stilte spørsmål online).

– Fredrikstad scorer «midt på treet» som studentby. Vi har ambisjoner om å bli enda bedre, samarbeider nå både med høgskolen og Halden for å få dette til. I den anledning ønsker vi innspill også fra studentene ved Høgskolen i Østfold, sa Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune.

– Halden har også en jobb å gjøre. Og vi er i gang. Vi skal bruke 2020 til å finne ut hvordan Halden skal bli en mer attraktiv studentby, sa Anne-Kari Holm, ordfører i Halden kommune. Hun reklamerte både for mulighetene med å leie hytter gratis og elbiler rimelig, samt at Halden Næringsutvikling ønsker å samarbeide med høgskolen om flere gode studentprosjekt framover.

– I framtida blir det viktig for høgskolen å engasjere seg i Fredrikstad og Haldens byutvikling, for å spleise høgskolen og byene rundt vår virksomhet tettere sammen. Halden har for eksempel et svært prosjekt med å løfte Nordsiden av byen, hvor det nye biblioteket bør kunne bli et attraktivt tilbud i sentrum også for høgskolens studenter, sa Jo Ese, prorektor ved Høgskolen i Østfold.

Styrelederen for Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ), Joachim Kulen, roste både Halden og Fredrikstad for rask kommunal saksbehandling med hensyn til å få satt opp nye studentboliger. I Fredrikstad bygger nå SiØ mange nye studentboliger nært høgskolen, og i Halden lanserte lokalavisa HA i dag SiØs aktuelle planer om å bygge 209 nye studentboliger i stor bygning med én etasje for ulike aktivitetsrom, som kan knytte HiØ-studentene i dagens mange omliggende studentboliger enda tettere sammen.
 

Av Bård Halvorsen
Publisert 6. feb. 2020 15:15 - Sist endret 6. feb. 2020 15:35