Jelsness-Jørgensen tilbys stilling som rektor

Høgskolestyret har i sak 53/20 behandlet tilsetting av rektor.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Forslaget til vedtak var:

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ansettes i åremålsstilling som rektor ved Høgskolen i Østfold for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt. Jelsness-Jørgensen vil derfor tilbys stillingen som rektor fra 1.8.2021.

Lars-Petter Jelsness-Jørgen er i dag valgt rektor ved høgskolen. Jelsness-Jørgensen har doktorgrad i klinisk epidemiologi fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og ble professor i helsevitenskap i 2014. 

Av Tore Petter Engen
Publisert 17. des. 2020 09:02 - Sist endret 6. jan. 2021 03:59