To hundre søkere til 10 stipendiatstillinger

– Det viser at interessen og rekrutteringsgrunnlaget til en fremtidig doktorgradsutdanning ved Høgskolen i Østfold er stor, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Forrige uke fikk han se nærmere på ett av prosjektene som er sentral i satsingen «det digitale samfunn» ved høgskolen; bruk av VR for barn med autisme. 

– Teknologien kan ha en potensiell stor samfunnsmessig og personlig betydning, i dette tilfellet for personer med autisme, sier Jelsness-Jørgensen. Fra venstre professor Anders Nordahl-Hansen, stipendiat Anders Dechsling, prorektor Jo Ese (med ryggen til), rektor og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldes (med ryggen til). Foto: Nina Skajaa Fredheim.

Den 8. januar gikk fristen ut for å søke på to stipendiater for fremtidig doktorgradsutdanning innen «Det digitale samfunn». I alt 55 søkere kom inn i denne runden. 

I fjor sommer lyste HiØ ut åtte stipendiatstillinger. Til sammen er det kommet inn rundt 200 søknader på de ti stillingene.

Det digitale samfunn er navnet på det tverrfaglige, strategiske satsingsområde ved Høgskolen i Østfold. Målet er å bygge og samle robuste forskningsmiljø som inkluderer flere fagfelt fra ulike fagavdelinger, og som har til felles at de jobber med problemstillinger relevant for digitalisering. En viktig milepæl for denne satsingen er å opprette en ph.d.-utdanning innen tematikken ved høgskolen.

VR-prosjektet er sentralt i HiØ sin doktorgradssatsing.

– Det sentrale for oss er at forskningen kan gi resultater av verdi for enkeltmennesker og samfunnet. Dette VR-prosjektet falt veldig tydelig inn i det vurderingskriteriet, sa Jelsness-Jørgensen da han forrige uke fikk en gjennomgang av VR-prosjektet sammen med prorektor Jo Ese og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes. 

Stipendiat ved HiØ Anders Dechsling og professor Anders Nordahl-Hansen står bak forskningen på hvordan VR-teknologi kan trene opp barn med autisme til å takle sosiale situasjoner.

Ved hjelp av Virtual Reality kan man sette personer inn i sosiale situasjoner for å trene på dem. Målet er å automatisere ferdighetene slik at det skal være mer naturlig å møte den virkelige verden.

– Det å trene på sosiale ferdigheter kan være veldig ubehagelig for personer med autisme, for det å være i sosiale settinger representerer ubehag. Det kan vi unngå ved å trene i virtuelle miljøer, forklarte stipendiat Andres Dechsling. Foto: Nina S Fredheim/HiØ.

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 21. jan. 2020 10:06 - Sist endret 21. jan. 2020 10:07